Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 
"Člověk by měl dělat také něco zdánlivě zbytečného,něco jen tak pro radost,aby úplně nezblbnul z toho,co dělat musí."(Petr Ruffer)
Fotografování mě moc baví,začala jsem se jím zabývat od jara 2011 a zcela mu propadla.Děkuji všem za návštěvu a komentíky kladné ,či záporné.Přeji všem hostům dobré světlo a pohodu do dnů příštích:)
"Fotografování je báječný způsob pro komunikaci a je to skutečně univerzální jazyk." (Bill Frakes)

reklama

29 fotek, 31.1.2014, 105 zobrazení, 112 komentářů | příroda
Podzim jako ze zlata
32 fotek, 26.1.2014, 64 zobrazení, 178 komentářů | příroda
Babí léto v okolí Kladna
37 fotek, 25.1.2014, 77 zobrazení, 122 komentářů | architektura, krajina, příroda
Letní procházka z Kladna Pašijovou dráhou a Smečenskou roklí do Smečna
41 fotek, 20.1.2014, 161 zobrazení, 199 komentářů | architektura, cestování, krajina, příroda
Milešovka je nejvyšší hora Českého středohoří. Její vrchol leží ve výšce 836,5 metrů nad mořem. Jméno získala podle nedalekého Milešova.Byla zde zřízena národní přírodní rezervace.Z vrcholu hory je kruhový rozhled do dalekého okolí, Milešovka totiž všechny ostatní vrchy v Českém středohoří výrazně převyšuje. Také proto se jedná o místo s nejdrsnějším podnebím v Čechách. Milešovka je považována za největrnější horu Česka, bezvětří je tu jen osm dní v roce.

Zámek Libochovice se nachází v malebné krajině dolního Poohří lemované romantickými kopci Českého středohoří. Zámek leží uprostřed města Libochovice a patří ke skvostům raně barokní architektury severozápadních Čech.Zámek patří mezi nejvýznamnější raně barokní stavby v Čechách. Jeho stavitelem byl italský stavitel Antonio della Porta
v letech 1683 - 1690.

Oldřichův dub patří k našim nejznámějším památným stromům. Roste v severní části obce Peruc.Kmen je dutý, ošetřený a u země se rozšiřuje v mohutné kořenové náběhy. Dutina byla v minulosti opakovaně vypálena vandaly (1993, 1995), ale strom požár přežil. Kmen se dělí ve výšce 5 metrů na tři kosterní větve. Dub pomalu dožívá. Věk 1000 let většinou bývá udáván na základě pověsti.

Kamenný pastýř ,též Kamenný muž, Zkamenělec či Zkamenělý slouha je menhir stojící osamoceně v poli 1 km severozápadně od obce Klobuky na Kladensku. Jedná se o nejvyšší menhir v Česku, 3,5 m vysoký neopracovaný sloupovitý balvan z tmavého železitého křídového pískovce.Jde o jeden z mála kamenů v Česku, který můžeme s vysokou pravděpodobností považovat za skutečný pravěký menhir.
31 fotek, 13.1.2014, 159 zobrazení, 222 komentářů | příroda, události
Africké sochařské umění se představuje ve skleníku Fata Morgana. Pod záštitou Portugalského centra v Praze zde svá díla vystavuje mosambický umělec Malenga. Sochař vystavuje výběr ze svých děl v České republice poprvé.Ve své tvorbě se tento autor zaměřuje na přetváření dřeva v umělecké objekty a inspiruje se především svými kořeny. Malenga pochází z mosambického kmene Makonde, který se tradičně věnuje sochařství.
40 fotek, 4.1.2014, 143 zobrazení, 184 komentářů | architektura, cestování, krajina
... vždy jen několik dní v roce je hrad Křivoklát slavnostně nasvícen a to během Vánoc. Tato tradice začala před sedmi lety, naposledy byl hrad nasvícen v 50. letech a pak vždy jen kvůli fotografování.
"Mít ho nasvícený celou sezonu by asi bylo fádní. Kolem nevede žádná hlavní silnice, z níž by byl hrad vidět, tak jsme se rozhodli ho nasvítit vždy jen o Vánocích," říká kastelán hradu.
Připravit nasvícení hradu je celodenní práce, při níž je potřeba několik desítek metrů kabelů a osmadvacet halogenových světel.
Osvětlený Křivoklát je možné vidět vždy mezi čtvrtou hodinou odpolední a půlnocí, a to denně až do 8. ledna...
I když počasí nebylo právě příznivé ,jsem ráda ,že jsem ho stihla navštívit i v tomto čase :)
22 fotek, 1.1.2014, 148 zobrazení, 108 komentářů | oslavy
37 fotek, 31.7.2013, 130 zobrazení, 120 komentářů | krajina, příroda
... od Bubovických vodopádů do Karlštejna
PF 2014  1
1 fotka, 31.12.2013, 134 zobrazení, 60 komentářů | oslavy
Všem ...
42 fotek, 27.12.2013, 119 zobrazení, 118 komentářů | krajina, příroda
Z první vycházky Beroun - Karlštejn roku 2011 se stala tradice.Letos jsme ji podnikly s kamarádkou Lídou (estampa) po třetí a přidala se k nám další nadšená "fotografka".Ze zamračeného rána se vyklubal den sluníčkový , den se spoustou legrace a fotoúlovků.Těšíme se na ten další v červenci 2014 .... přidá se k nám nějaké Rajčátko ???
49 fotek, 23.12.2013, 86 zobrazení, 93 komentářů | příroda
... bylo léto,horké léto :)
30 fotek, 16.12.2013, 170 zobrazení, 235 komentářů | města, příroda
... předvánoční pozdrav z Kladna :)
29 fotek, 11.12.2013, 160 zobrazení, 263 komentářů | příroda
Nad Kladnem zabouřilo,krásně zapršelo ,všechno rozkvetlo ....vyrazíme za kvítečky do BZ Trója
5/2013
34 fotek, 24.11.2013, 84 zobrazení, 125 komentářů | architektura, zvířata
Po "dubnovém motýlování " bylo krásné odpoledne .Vůbec se nechtělo domů,proto jsme s děvčaty nakoukly do ZOO (tam nás brzy vyhodili) a neodolaly jsme ani podvečernímu voňavě rozkvetlému parku Trójského zámku :).
102 fotek, 24.9.2013, 309 zobrazení, 117 komentářů | architektura, cestování, krajina
Pevnost Herodion, neboli Herodium, je archeologickou lokalitou v Judské poušti, asi 12 kilometrů jižně od Jeruzaléma.Herodes Veliký dal v 1. století př. n. l. navršit umělou horu a na ní zbudovat městečko. Na vrcholu hory si postavil palác. Dochoval se hluboký podzemní tunel vyhloubený v 1. století n. l. za Bar Kochbova povstání. Pod zbytky paláce archeologové objevili i Herodovu hrobku.Z vrcholu Herodia je nádherný výhled do okolí a zbytky města Dolní Herodium.

Řecký ortodoxní klášter Mar Saba je největší klášterní komplex v Judské poušti. Je vystavěn na jižních útesech údolí potoka Cedronu, které začíná v Jeruzalémě mezi Olivetskou horou a Chrámovou horou. Obezděný, opevněný prostor v sobě uvnitř skrývá desítky staveb. Areál se nachází asi 10 km vzdušnou čarou východně od Betléma, v nadmořské výšce 250 m. Je nutné si však uvědomit, že nedaleké Mrtvé moře, do něhož potok Cedron ústí, se nachází 420 metrů pod hladinou oceánu.
105 fotek, 23.9.2013, 133 zobrazení, 161 komentářů | architektura, cestování, města
Chrámová hora patří k nejvíce uctívaným místům hned pro několik náboženství. Nachází se v jihovýchodní části jeruzalémského Starého Města. Na vrcholu Chrámové hory byl postupně vystaven komplex budov, jemuž dominuje majestátní mešita Skalní dóm. Byl postaven v roce 691 v místech, kde původně stával židovský Šalamounův chrám. Nedlouho po něm byla postavena i mešita Al-Aksá hlavní centrum islámské víry v Jeruzalémě a další stavby. Dnes má celý komplex budov spolu se zahradami tvar nepravidelného čtyřúhelníku a je častým zastavením poutníků z celého světa. Mimo jiné také proto, že zde podle židovské a křesťanské tradice měl Abrahám obětovat Izáka.
87 fotek, 22.9.2013, 225 zobrazení, 147 komentářů | architektura, cestování, krajina
Haifa je třetí nejlidnatější město Izraele. Rozkládá se v blízkosti zalesněné hory Karmel. První zmínka o městě se vyskytuje už v talmudské literatuře. V minulosti Haifa sloužila spíše jako malý obchodní přístav. Během starověku se zde vystřídalo několik vládnoucích civilizací – např. Peršané, Římané, Byzantinci, křižáci a další. Během války za nezávislost byla Haifa 23. dubna 1948 dobyta pěti tisíci izraelskými vojáky. Z oblasti následně uprchlo 80 000 arabských obyvatel. Dominantou dnešní Haify je Baháistická svatyně a její zahrady. Toto duchovní centrum baháistické víry koordinuje národní i mezinárodní aktivity a je nejvyšším správním orgánem společenství. Zdobí ho zlatá kopule, která zastřešuje svatyni s hrobkou Bahá´ulláhova zvěstovatele. Na úbočí hory Karmel se také nachází karmelitánský klášter Stella Maris spolu s Eliášovou jeskyní, kde prý tento prorok pobýval a meditoval.Haifa je důležitým ekonomickým a průmyslovým centrem Izraele, zároveň zde však sídlí významné vysoké školy. O Haifě se rovněž říká, že je městem tolerance, protože zde vedle sebe poměrně nerušeně žijí příslušníci judaismu, islámu i křesťanství.

Caesarea Přímořská, bylo důležité starověké město v Palestině, ve středověku pak důležité město křižáků. Archeologické vykopávky v Caesareji patří k nejvýznamnějším v dnešním Izraeli.Město založil v letech 22 až 10 př.n.l. Herodes Veliký. V roce 6 se stala rezidencí římského místodržícího. Po zničení Jeruzaléma v roce 70 se Caesarea stala hlavním městem provincie Judea. Ve 2. století bydlelo ve městě 125 000 obyvatel. V období dalšího rozkvětu v 5. a 6. století bylo město důležitým námořním přístavem.
106 fotek, 21.9.2013, 152 zobrazení, 141 komentářů | architektura, cestování, krajina, příroda
Masada je starověká pevnost posazená na vrcholu pouštní stolové hory na okraji Judské pouště nedaleko Mrtvého moře. Herodes Veliký ji nechal opevnit a vybudoval z ní svůj úkryt pro případ útoku. Pro tento účel byla využita až v 1. století n. l. v době židovské války proti Římu, kdy Masadu obléhaly početné římské legie. Uvnitř jejích hradeb tehdy pobývalo necelých tisíc židovských vzbouřenců s rodinami. Po dvouletém obléhání následoval římský útok, který byl velmi silný, a pevnost mu nedokázala odolat. Římané zde však našli už jen mrtvá těla místních obyvatel. Raději spáchali hromadnou sebevraždu, než aby padli do rukou Římanů. Masada se tak stala posledním místem odporu židovských povstalců v rámci první židovské války. Památka UNESCO.
97 fotek, 20.9.2013, 151 zobrazení, 120 komentářů | architektura, cestování, krajina
Beit Shean je nejrozsáhlejší archeologické naleziště v zemi s výborně zachovanými římskými a byzantskými památkami. Město tu stojí už 4 500 let - 18 navršenných měst na sobě a k jeho prosperitě vždy přispívala strategická poloha na obchodní cestě mezi Mezopotámií a Středomořím. K chloubám areálu patří především římské divadlo ,římské lázně s mozaikovou výzdobou, hlavní ulice s několika stojícími sloupy, nympheum a bazilika.

Komentáře

nebo přihlásit Komentář lze odeslat klávesovou zkratkou shift + enter