Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 
"Člověk by měl dělat také něco zdánlivě zbytečného,něco jen tak pro radost,aby úplně nezblbnul z toho,co dělat musí."(Petr Ruffer)
Fotografování mě moc baví,začala jsem se jím zabývat od jara 2011 a zcela mu propadla.Děkuji všem za návštěvu a komentíky kladné ,či záporné.Přeji všem hostům dobré světlo a pohodu do dnů příštích:)
"Fotografování je báječný způsob pro komunikaci a je to skutečně univerzální jazyk." (Bill Frakes)
47 fotek, 2.10.2012, 122 zobrazení, 103 komentářů | architektura, cestování, příroda
... Olvera je typické "bílé" městečko, dle archeologických nálezů založené před více než 2000 lety na svahu hory .Dominují mu kostel a hrad, z jehož věže jsou nádherné výhledy na město a jedinečnou ,zelenou krajinu.
... Setenil de las Bodegas je pojmenovaná podle jejího kdysi prosperující vinařství - Bodegas - Setenil je jedinečná mezi "Blancos pueblos" , bílými vesnicemi Andalusie.Tato vesnice vyrostla v síti jeskyň a skalních převisů nad rio Trejo severo- západně od Ronda . Zdá se,jako by se její bílé domy vynořovaly z hornin.Některé mají skalní stěny,jiné střechy a na nich dokonce i olivové háje.
90 fotek, 2.10.2012, 157 zobrazení, 200 komentářů
... bílé město s 36tis. obyvatel se rozkládá na horské plošině protrhnuté stometrovou trhlinou strže El Tajo. Za svůj název vděčí nedalekému pohoří Serrania de Ronda. Ronda v překladu znamená "obklopená horami". Historie Rondy sahá až do 9. století a patří mezi nejstarší Španělská města. Její historické jádro nazývané prostě La Ciudad (Město) pochází z muslimských dob. V té době byla Ronda významným kulturním centrem plným mešit a paláců. Kvůli daním uvaleným na obyvatelstvo po reconquistě se obyvatelé La Ciudad začali stěhovat do novější části El Mercadillo (Tržiště). Mezi těmito místy ležela strž El Tajo, kterou hluboko dole protéká říčka Río Guadalevín. Proto se postupně během času vystavěly celkem tři mosty - Puente Arabe, Puente Viejo (starý most) a nejznámější a také nejnovější Puente Nuevo (nový most).
39 fotek, 1.10.2012, 131 zobrazení, 138 komentářů | architektura, cestování, příroda
Volné odpoledne ...procházka přístavem,koupání a procházka večerní
61 fotek, 1.10.2012, 144 zobrazení, 150 komentářů | architektura, cestování, příroda
... založené Féničany v 7. století před Kristem, je hlavním městem provincie Málaga. Féničané se zaměřovali zejména na rozvoj rybolovu a průmyslu. Později, na konci 3. století před Kristem bylo město podrobeno Římské nadvládě. Roku 711 se na Pyrenejský poloostrov dostávají Arabové a Málaga podléhá jejich vlivu, kterého byla zbavena až v 15. století, roku 1487. Působení těchto rozličných kultur na území města je vidět i dnes na dochovaných památkách.V současné době obývá Málagu přibližně 600 000 obyvatel na rozloze 380,50 km2.
56 fotek, 30.9.2012, 196 zobrazení, 171 komentářů | architektura, cestování, příroda
... je Malažské město známé jako srdce Andalusie, jelikož se nachází mezi Malagou, Granadou, Córdobou a Sevillou. Říká se jí město bílých kostelíků. Leží asi 47 kilometrů od Málagy v pohoří El Torcal.Jde o město s velmi dávnou historií. Největšího významu se mu dostává od roku 1410, kdyby byla dobyta křesťany. Řada spisovatelů se městem inspirovala ve svých dílech, především v 16. až 18. století.Vrchol místní architektury je Real Colegiata de Santa María la Mayor spolu s kostelem Svatého Sebastiána z období renesance.Z barokní etapy pocházejí kostely Iglesia del Carmen, los Remedios, Santiago, Madre de Dios, San José a Belén.Starobylé domy stojí za podívání. V renesančním a barokním období byla vystavěna řada paláců a budov, které se v Antequeře nacházejí dodnes. Nejznámějším je Palacio de Nájera.
Jen několik minut od Antequery se nachází archeologické naleziště, antequerské dolmény. Komplex je tvořen třemi dolmény: Menga, Viera, Romeral. Jde o megalitické konstrukce.
104 fotek, 30.9.2012, 124 zobrazení, 167 komentářů | architektura, cestování, krajina
Den v Córdobě byl hodně dlouhý ...
75 fotek, 29.9.2012, 183 zobrazení, 145 komentářů | architektura, cestování, příroda
... je hlavní město stejnojmenné provincie. Rozkládá se na obou březích řeky Guadalquivir. Žije zde 300 000 obyvatel, polovina z celkového počtu provincie. Córdoba byla založena Kartaginci, pak dobyta Římany a vypleněna Góty. Přestože se zde dochovalo jen velmi málo památek z římské doby, stále zde v podvědomí obyvatel žije duch filozofa Senecy.Po invazi Maurů v r. 711 se Cordoba stala hlavním městem emirátu a za vlády významných emírů, kteří pokračovali v nájezdech dále na sever Evropy, dokud nebyli u Poitiers zastaveni, vzkvétala a rozvíjela se. V pol. 8.st., když došlo k dynastickým změnám v Damašku, přesílili Omájovci do Cordoby a založili zde novou dynastii emírů a jejím prvním představitelem byl Abdarrahmán I. Byl to začátek nejvýznamnějšího cordóbského období, které vyvrcholilo za vlády Abdarrahmána III., který byl Chalífou od r. 929 a jeho nástupce Al Haquíma II. a vojevůdce Almanzúra, pravé ruky chalífy Hišama II.V 10.st., kdy se Evropa teprve probouzela z temného období nájezdů barbarů, Cordoba dále vzkvétala a byla nejhustěji osídleným městem západní Evropy a byla srovnatelná pouze z byzantskou Konstantinopolí. Tehdy zde žilo asi 1 milión obyvatel. Její Velká mešita se stala nejbohatším a nejnavštěvovanějším islámským monumentem. Bylo zde vybudováno 300 dalších mešit a celkem jich zde bylo přes 1000, luxusní paláce, 600 veřejných lázní a pouliční osvětlení, o 700 let dříve než v Londýně nebo Paříži. Žili zde také lidé jako Maimonides, židovský lékař a filosof, Averroes, který pro západní Evropu znovu objevil Aristotela, a básník Ibn Hazam. Cordoba byla také mostem mezi řeckou a římskou antickou kulturou a zbytkem současné Evropy.Po vymření chalífů Omájovské dynastie v r. 1031 následoval rozpad Al Andalus (Andalusie) na jednotlivé soupeřící malé emiráty. A zároveň začal postupný úpadek. Na zač. 13. st., po porážce Almohadů, byla Cordoba dobyta Ferdinandem III. Svatým a dostala se pod křesťanskou vládu až do sjednocení celého Španělska Katolickými králi. I v této době byly některé velké momenty v dějinách Cordoby. I dnes se ale Codoba potýká se sociálními a ekonomickými problémy.
49 fotek, podzim 2012, 160 zobrazení, 138 komentářů | architektura, cestování, příroda
Granada je město, kde arabská kultura nezmizela spolu s reconquistou. Střet východní a západní kultury je více než patrný. Město leží na úpatí Sierry Nevady, protékají jím řeky Genil a Darro a žije zde asi 240 tisíc obyvatel.Nejbohatší historie Granady spadá do období arabské nadvlády. Po jejich příchodu se hlavními centry stala čtvrť Albaycín a Alhambra. Město se stalo jedním z nejdůležitějších v Evropě a rozkvétalo jak na poli ekonomickém, tak na poli kulturním.2.ledna 1492 dobyli město jako poslední baštu Arabů katoličtí králové a toto datum znamená pro Španělsko velký mezník. Někteří historici tvrdí, že tento den obyvatelé Granady usnuli ve středověkém městě a následující den se probudili v moderním křesťanském.V roce 1542 zde založil císař Karel V. založil univerzitu, která je prestižím místem dodnes.Symbolem Granady je granátové jablko.
25 fotek, 27.9.2012, 182 zobrazení, 97 komentářů | cestování, příroda
Jako červánky se označuje zbarvení oblohy do červené, růžové, oranžové nebo i žluté barvy. Tento úkaz nastává především v létě za západu slunce. Hlavně po větrném dni se v atmosféře nachází velké množství zvířeného prachu. Při stmívání dochází k ochlazení atmosféry. Vlivem poklesu teploty se vodní páry kondenzují v podobě ledových krystalků na částečkách prachu. Když sluneční paprsky ozařují tyto krystalky, dochází v nich k lomu a rozptylu světla a obloha se nám jeví barevně. Současně můžeme na obloze často pozorovat tzv. beránky.
54 fotek, 18.8.2012, 183 zobrazení, 184 komentářů | architektura, cestování, krajina
Třetí a poslední zastávka cestou z Adršpašska .Mělník - věž chrámu sv.Petra a Pavla.Věž je pozdně gotická stavba s ochozem ve výšce 37 m, výška věže v 60 m, 175 schodů.
34 fotek, 18.8.2012, 205 zobrazení, 185 komentářů | cestování, krajina, příroda
Les Království je údolní přehradní nádrž na řece Labi vystavěná v roce 1920. Leží u samoty Tešnov v katastrálním území Bílá Třemešná, 4 km proti proudu od města Dvůr Králové nad Labem, v úzkém údolí, jež prochází Kocléřovským hřbetem. Na levém břehu ji lemuje rozsáhlý lesní komplex Království, zbytek starého hraničního hvozdu, po němž získala přehrada své jméno.Přehrada je v českých poměrech neobvyklá svým vysoce estetickým stavebním provedením. V současnosti je díky své jedinečnosti vyhledávaným cílem turistů.
Obři v Hostinném, z nichž jeden je pekař a jeden řezník, za dávných časů žili v lesích v okolí města. Když dostali hlad chodívali do města krást jídlo a loupit dobytek. Zastavit je nemohly ani hradby vystavěné kolem celého města. A tak se jednou obyvatelé domluvili, namazali nad večerem hradby smolou a když pak obři hradby přelézali přilepili se. Lidé nemohoucí obry chytili a na památku je umístili na radnici.
86 fotek, 17.8.2012, 293 zobrazení, 457 komentářů | cestování, krajina, příroda
Den 5. - Přírodní rezervace Ostaš, vyhlášená roku 1956, se nachází ve vrcholové části stolové hory Ostaš s výškou 700 m. Ostaš se dělí na Horní labyrint a Dolní labyrint a turistický okruh návštěvníkům nabízí pohledy na rozmanitou soustavu skal, jeskyní, chodeb a další bizarní útvary. Na vrcholu Ostaše skály tvoří náhorní plošinu. Tyto skalnaté výchozy a vrcholová Frýdlantská skála vyniknou pěknými výhledy do broumovského a polického okolí. Ostaš stejně jako okolní města poskytoval lidem úkryt v dobách útlaku a ohrožení, proto se ve skalách setkáme se Slují českých bratří. Z dalších významných skalních útvarů zmíníme například skalní útvar Zrádce, Mohylu smrti, Čertovo auto, nebo Zbrojnoše se skupinou Medvědů.
73 fotek, 16.8.2012, 107 zobrazení, 136 komentářů | cestování, krajina, příroda
Den 4. - Jiráskovy skály: Na kopci, kterému zdálky vévodí skála zvaná Biskup, jsou skalní útvary rozloženy ve dvou skupinách, které od sebe odděluje silnice a malý barokní zámeček. První se soustředí nad Černým jezírkem okolo bývalého hradu Skály, kde je dnes vyhlídka s výhledem na Ostaš a Polici nad Metují. Další skalní uskupení je okolo vrcholku kopce Čáp (786m), který je nejvýše položeným místem této oblasti.Hrad Skály (dříve zvaný Katzenstein, v novověku pak Bischofstein nebo Bišík) byl vystavěn v části skalního města a skalní útvary se staly součástí jeho opevnění. To navíc bylo zesíleno kamennou zdí na severu, která společně s přilehlou cisternou tvořila předhradí hradu. Hrad byl dále chráněn příkopem a zemní čtverhrannou baštou. Součástí hradu byla i zděná stavba, ze které se zachovalo několik stop. Dobře patrné jsou také vysekané místnosti ve skalních blocích, schodiště a nejlépe zachovaná zaklenutá místnost hrotitou valenou klenbou, která přiléhá ke skalnímu bloku v prostoru pod dnešním schodištěm vedoucím na temeno skalního bloku.
71 fotek, 15.8.2012, 96 zobrazení, 160 komentářů | cestování, krajina, příroda
Den 3. - Přírodní rezervace Křížový vrch ,původní název Rozsochatec, někdy nazývaná i Křížová cesta, je izolovaným pozůstatkem tabulové plošiny s několika skalními věžemi a pilíři. Celé skalní uskupení má podkovovitý tvar a střední část je snížená. Na vrcholu skal je umístěný železný kříž z roku 1857 na pískovcovém podstavci s plastikami svaté Anny, Josefa a Jana Nepomuckého. Do skal formou basreliéfu je zasazená litinová křížová cesta, která je částečně polychromovaná a byla vytvořena v 17. století.
106 fotek, 15.8.2012, 105 zobrazení, 214 komentářů | cestování, krajina, příroda
Den 3. - Skalní město Adršpach je součástí NPR Adršpašsko-Teplické skály s počátkem ochrany území od roku 1933 a je jeho menší částí. Je rozdělené na dvě skupiny: plošinu Bučina a část se Starozámeckým vrchem. Pro skalní město Adršpach jsou typické samostatné skalní útvary, izolované věže a pilíře.Mezi nejznámější skalní útvary patří Homole cukru, Milenci, Starosta a Starostová, Krakonošův zub a mnoho dalších.Návštěvníci by také neměli opomenout navštívit Malý a Velký vodopád, které se nacházejí v polovině prohlídkové trasy. V těchto místech můžeme také spatřit pamětní desku upomínající návštěvu básníka J.W.Goetha z roku 1790. Stranou prohlídkového okruhu by nemělo zůstat ani Adršpašské jezírko,na kterém je možno se projet loďkami.Závěrem můžeme ještě navštívit bývalou Pískovnu s průzračnou vodou.
88 fotek, 14.8.2012, 123 zobrazení, 222 komentářů | cestování, příroda
Den 2. - Teplické skály - jsou součást NPR Adršpašsko-teplické skály. Nacházejí se v jižní části této rezervace asi 2 km západně od města Teplice nad Metují v okrese Náchod a zároveň CHKO Broumovsko.Teplické skalní město je tvořeno výraznými skalními stěnami. Od Adršpašských skal je odděleno hlubokou Vlčí roklí.Skalní město se dělí na Skalský hřeben s nejvyšším vrcholem Skály (694 m), hřebeny Čápu (786 m), Supích skal (771 m) a Kraví hory (734 m)a na rozsáhlejší členité plošiny Bludiště.Teplické skalní město se rozkládá podél toku Skalního potoka. Nachází se v nich asi 70 pojmenovaných skalních útvarů.
42 fotek, 13.8.2012, 163 zobrazení, 217 komentářů | cestování, krajina, příroda
Den 1. - Po příjezdu a ubytování se jsme se vydaly procházkou Dolním Adršpachem na skalní hrad Adršpach. Nalézá se v severozápadní části Adršpašských skal. Historie hradu sahá až na počátek dvacátých let 14. Století, kdy byl nejspíše postaven za účelem zajištění pozice a ochrany obchodních stezek v pohraničí. Původně zde stávaly také staré roubené stavby, obytné budovy a hospodářská stavení. Dnes zde již naleznete pouhé zbytky zdiva a krásnou vyhlídku na Adršpašské skály , Křížový vrch a Broumovsko.
17 fotek, 19.8.2012, 163 zobrazení, 149 komentářů | příroda
... při čekání na západ Slunce :)
55 fotek, 29.7.2012, 341 zobrazení, 204 komentářů | cestování, příroda
Den 1.- procházka Hřenskem a výšlap na téměř zapomenutou Labskou vyhlídku na skále. Poskytuje působivý pohled na údolí Kamenice a Hřensko, na scenérie údolí Labe.
70 fotek, 28.7.2012, 179 zobrazení, 246 komentářů | cestování, příroda
Den 2. odpoledne skvělá procházka podle Kamenice a projížďka Edmundovou soutěskou.Ta se od své rekonstrukce v polovině 60. let 20. stol. nazývala Tichá a v 50. a počátkem 60. let 20. stol. Ďurišova soutěska (podle ministra lesů a zemědělství z 50. let). Přibližně od počátku 21. století nese opět svůj původní historický název podle svého zakladatele. Původně byla zcela nepřístupná, koncem 19. století byla z iniciativy knížete Edmunda Clary-Aldringena a Horského spolku pro České Švýcarsko zahájena stavba stezky, procházející tunýlky ve skalách, přes lávky a jez, který umožnil plavbu neprůchodným úsekem. Na nákladné stavbě se podílelo 200 dělníků pod vedením italských odborníků. Dne 4. května 1890 byl slavnostně zahájen provoz a otevřena restaurace. V letech 1964 - 65 byly obě soutěsky rekonstruovány i za pomoci československé armády.Ve středu 9. června 2010 se po silné bouřce rozvodnila Česká Kamenice na úroveň 130leté vody a poničila řadu hrází a dalších zařízení v Edmundově soutěsce. V sobotu 3 dny poté byly plavby lodiček pro veřejnost obnoveny.

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.