"Člověk by měl dělat také něco zdánlivě zbytečného,něco jen tak pro radost,aby úplně nezblbnul z toho,co dělat musí."(Petr Ruffer)
Fotografování mě moc baví,začala jsem se jím zabývat od jara 2011 a zcela mu propadla.Děkuji všem za návštěvu a komentíky kladné ,či záporné.Přeji všem hostům dobré světlo a pohodu do dnů příštích:)
"Fotografování je báječný způsob pro komunikaci a je to skutečně univerzální jazyk." (Bill Frakes)
84 fotek, 24.6.2014, 151 zobrazení, 247 komentářů | architektura, cestování, krajina, města, příroda
Vítejte na konci Evropy! 200m vysoká skála ostrova Skellig Michael nebo také Archanděl Michael získala statut kulturní památky UNESCO. Ostrov se nachází v Atlantickém oceánu 12km od pobřeží. V 13. stolení osídlili ostrov křesťanští mniši, jejichž inspirací byly starodávné tradice koptských křesťanů v pouštních klášterech Egypta. Modlitebny jsou umístěny ve strmém svahu asi 150m nad hladinou moře. Vedle této historické památky je ostrov rájem ptáků, kteří zde ztratili strach z lidí. Papuchalci zde zůstávají až do začátku srpna. Nedaleké skalisko ostrova Malý Skellig hostí druhou největší kolonii terejů na světě s přibližně 20,000 hnízdícími páry. Většina lodí přijíždí na ostrov z přístavu v městečku Portmagee.
30 fotek, 23.6.2014, 139 zobrazení, 95 komentářů | architektura, cestování, krajina, příroda
Mohérské útesy - Cliffs of Moher - nejvyšší bod útesů ční do výšky 201m nad Atlantikem. Útesy stojí na předhoří, které se tlačí přes srázné a narušené stěny z břidlice a pískovce přímo do moře, kde dávají vyniknout ničivé síle atlantských vln. Samozřejmým jevem je nepřetržitá eroze; během bouře před několika lety se zřítila celá jedna část útesů. Táhnou se v délce 8km.Útesy z měkké břidlice a pískovce jsou tak nestabilní, žije na nich jen minumum rostlin a ptáků.
Plošina Burren - Burren (Boireann neboli „skalistá země“) je rozlehlá náhorní plošina z vápence a břidlice, která zabírá území severozápadního Clare o rozloze přes dvě stě čtverečních kilometrů. Jedná se o krajinu tvořenou řadami sklaních útesů, terasami a vápencovými deskami, které jsou zřídkakdy přerušeny něčím výraznějším. Svojí prázdnotou a šedí působí severní část oblasti Burren doslova jako "ledová sprcha" pro všechny, kdo si představují Irsko pouze jako svěží a zelenou krajinu. Burren je nečekaná část země pokrytá holými skalami, které pouze v nižších polohách přecházejí do radostnější zeleně polí a nad nimiž se rozprostírá už jen nekonečná obloha.Sluncem vybílené skály postupně získávají tmavou až kovovou barvu, zatímco útesy a kaňony se často halí do mlžného oparu.Toto nevlídné místo, které jakoby zázrakem přetrvává po boku lidského osídlení, výstižně popsal Cromwellův pozorovatel: "Divoká země, kde není ani tolik vody, aby se v ní dal utopit člověk, kde neroste strom, na kterém by se dal oběsit, a kde není ani tolik půdy, aby mohl být pochován". V této oblasti bylo nalezeno na 60 hrobů z doby kamenné (3000-2000 př.n.l.) zpravidla klínového tvaru, kamenné mohyly a dolmeny; dále přes 400 kruhových pevností z doby železné (500 př.n.l.-500.n.l.) sloužících jako obranná obydlí; v neposlední řadě pak množství křesťanských kostelů, klášterů, válcových věží a křížů.Kamenitá oblast Burren působí až mystickou prostotou, napovídající cosi o starodávném strádání. Plošina je tvořena šedou skálou, tu a tam rozdělenou dlouhými rovnoběžnými rýhami. Voda, která dopadne na tuto krajinu, se ihned ztrácí ve vysoce porézním podkladu, odkud odtéká prasklinami, skalními dírami, jeskyněmi a tunely. jedinou viditelnou řekou je Caher, ovšem vyskytují se tu také podzemní toky a povrchová jezera, která se dočasně tvoří po silných deštích. Celkové panoráma této oblasti se zdá být pusté a uzavřené, avšak šedou krajinu zdobí divoká květena vystavující na odiv své překrásné barvy. K potěše i údivu botaniků oplývá Burren neuvěřitelně pestrým složením rostlinstva, mj. zastoupeným arktickými, alpinskými a středomořskými druhy rostoucími na jenom území.
Poulnabrone dolmen – "Jáma smutků", je o portálový dolmen, jehož konstrukci tvoří obrovský kamenný balvan o váze 5 t, který je podepřen dvěma vztyčenými kameny. Celá konstrukce tvoří 9 m hlubokou pohřební komoru, jejíž vchod je obrácen k východu. Průzkumné podpovrchové práce ukázaly, že zde bylo pohřbeno 16-22 dospělých a 6 dětí včetně osobních věcí zemřelých, např. kamenné sekery, kostěné přívěsky, keramické výrobky a zbraně. Jednalo se tedy o významné obřadní místo využívané převážně v době bronzové.
55 fotek, 23.6.2014, 86 zobrazení, 99 komentářů | architektura, cestování, krajina, města, příroda
Bunratty - vesnice by ničím neupoutala ,kdyby se ze zeleně v těsné blízkosti dálnice nevyjímal mohutný středověký hrad Bunratty Castle, který okamžitě upoutá pozornost.Hrad Bunratty je pýchou hrabství Clare a jedním z nejlepších hradů postavených rodem McNamara v 15. století. Je krásně zrestaurovaný a zařízený původním nábytkem. Ovládá kotviště a brod na řece Shannon. Již Vikingové z Limericku si uvědomovali strategickou polohu tohoto místa, a proto zde vybudovali první opevnění, dodnes je zde vidět vodní příkop. První hrad postavili na tomto místě Normani, ovšem posléze pevnost ztratili. Hrad, který stojí dodnes, dali vybudovat kolem roku 1460 Macnamarasové a jedná se o vskutku výjimečně působivé dílo.Krásná obdélníková citadela byla skvěle zrekonstruovaná a dnes se v ní nachází sbírka nábytku, tapisérií, obrazů a ozdobných plastik z celé Evropy, které vznikly v období od 14.do 17.stol. Uvnitř hradu se konají středověké hostiny, zatímco tradiční večery s irskou hudbou se odehrávají ve velké stodole ve skanzenu. Přímo u hradu se nachází skanzen Bunratty Folk Park ukazující život Irska v 19. století. Najdeme zde různé druhy budov, od velkopanského sídla až k venkovskému obydlí, a poznáme tehdejší život, od činností na farmě až k dlážděným vesnickým ulicím.
26 fotek, 23.6.2014, 119 zobrazení, 61 komentářů | architektura, cestování, krajina, města, příroda
Adare - vesnička považována za nejkrásnější v celém Irsku. Leží na břehu řeky Maigue zasazená do okolních lesů. Vesnici dal postavit ve 20. letech 19. století třetí hrabě z Dunravenu , majitel panství Adare Manor. Hlavní třídu lemují úhledné kamenné stavby s doškovými střechami a dodnes se dochovaly zbytky některých církevních staveb - např. kostela Nejsvětější trojice, františkánského nebo augustinánského opatství. Nad mostem přes řeku se vypíná hrad ze 13. století, Desmond Castle.
56 fotek, 22.6.2014, 73 zobrazení, 86 komentářů | architektura, cestování, krajina, města, příroda
Muckross Abeey - opatství založil jako františkánský ústav již v polovině 15.stol. Macarthy Mor, ovšem následně bylo obsazeno Jindřichem VIII.Mniši se ještě jednou vrátili zpět aby je roku 1652 definitivně vyhnal Cromwell. Dnešní rozvaliny jsou nejlépe zachované v celém Irsku.

Ross Castle - Středověký hrad se čtvercovou věží postavil šlechtic O’Donoghue Mór na břehu jezera Lough Lein (Dolní killarneyské jezero) v 15. století. Legenda praví, že O’Donoghue dodnes tvrdě spí pod vodu jezera, odkud se vždy po sedmi letech vynoří na 1. máje ráno na svém úžasném bílém koni. Nejede však do prvomájového průvodu, ale na objížďku jezera. Říká se, že kdo ho při ní zahlédne, bude mít až do smrti štěstí. Ross byl poslední pevností v Munsteru, která odolávala Cromwellovi, až ji v roce 1652 nakonec dobil generál Ludlow.

Katedrála sv. Marie, Killarney - jedna z nejhezčích katedrál v Irsku je dílem architekta Augustuse Pugina, jehož prací je i známý Westminsterský palác. Katedrála byla vysvěcena v roce 1855 a renovována v roce 1970.
52 fotek, 22.6.2014, 100 zobrazení, 120 komentářů | architektura, cestování, krajina, města, příroda
Střední část poloostrova Iveragh tvoří rozsáhlá rašeliniště. Je to krásná horská irská krajina, kde musíte čekat na Slunce, které jen občas vykoukne spoza těžkých černých mraků. Měli jsme štěstí ,byl krásný slunečný den.

Ladies View je populární vyhlídkové místo vzdálené 19km od Killarney, na cestě z Killarney fo Kenmare, na jihozápadním okraji národního parku Killarney.Místo dostalo název po ženách z družiny královny Victorie, které zde čekaly před sto lety a kochaly se nádherným pohledem na jezera v údolí kolem Killarney.

Kaskádovitý 18m vysoký vodopád Torc Waterfall na řece Owengarriff.Nachází se 7 km od Killarney, několik desítek metrů od silnice mezi Kenmare a Killarney. Je to jeden z nejhezčích vodopádů v Irsku.

Jezero Muckross (Muckross Lake) – je jedním ze tří jezer národního parku Killarney.Leží v srdci národního parku Killarney, který je rozsáhlou zalesněnou oázou jezer a lesů.

Panství Muckross House z 19. století se zahradami a arboretem.Po staletí až do 18.století byla oblast součástí panství klanu McCarthyů. Ti založili proboštsví Muckross, které zničili v roce 1652 vojska Olivera Cromwella.
28 fotek, 21.6.2014, 70 zobrazení, 62 komentářů | architektura, cestování, krajina, města, příroda
Při návratu domů jsme ještě nakoukli do Růžového parku v Tralle a s krásným dnem se rozloučili na velmi romantickém místě na pobřeží :)
45 fotek, 21.6.2014, 65 zobrazení, 53 komentářů | architektura, cestování, krajina, města, příroda
Ardfert Friary - další zajímavé poutní místo ,františkánský klášter je národní kulturní památkou.Založil ho kolem roku 1253 Thomas Fitzmaurice , první pán Kerry.

Ardfert Cathedral – komplex náboženských staveb. Původně zde sv. Brendan založil v 7. století klášter, k němuž byly ve 12. století přistavěny ještě dva menší kostely. Původní klášter byl přestavěn na katedrálu románského stylu, která se později stala střediskem anglonormanské církve v Kerry. Dochovaly se obvodové zdi se slepými oblouky a bohatě zdobený románský vchod. Historii katedrály a okolí mapuje malá výstava v její jižní části. Součástí areálu jsou i ruiny románského kostela Teampall na Hoe a pozdně gotické kaple Teampall na Griffin.

Fénit - mys irského patrona sv.Bredana.Svatý Brendan (484) byl irský kněz, mnich a zakladatel kláštera Clonfert. Pro své cesty severním Atlantikem byl nazýván mořeplavcem či cestovatelem. Je jedním z dvanácti apoštolů Irska.Ve svých 28 letech byl vysvěcen na kněze. Svůj život zasvětil hledání „země přislíbenou svatým“ („Terra Repremissionis Sanctorum“).
51 fotek, 21.6.2014, 81 zobrazení, 107 komentářů | architektura, cestování, krajina, příroda
První den v Tralee navštívíme zajímavá místa v jeho okolí.

Městečko Listowel - Kromě v Irsku obvyklých dvou kostelů katolického a protestantského, tu je zrestaurovaný zbytek hradu. Je to vlastně půlka hradu, jako kdyby to někdo svisle rozkrojil a druhou polovinu umístil jinde.Listowel je kulturní městečko.Svým slavným rodákům staví sochy.

Lislaughlin Friary - John O'Connor založili tento klášter pro františkány v roce 1478.Kostel a kaple jsou poměrně kompletní, ale věž spadla.Procesní kříž patřící do kláštera je nyní v Národním muzeu Irska.Uvnitř klaštera je hřbitov.

Hrad Carrigafoyle v Ballylongford - nyní National Monument byl postaven také O'Connorem v 15. století.Hrad je přístupný,částečně opravený a stojí za prohlídku.

Ballybunion - přímořské městečko se zříceninou hradu a malebnou pěšinkou pro procházku po útesech.Známé také golfistům z celého světa.
29 fotek, 20.6.2014, 127 zobrazení, 57 komentářů | cestování, krajina, příroda
Glendalough - irsky Gleann Dá Loch, anglicky Glen of Two Lakes, což znamená Údolí dvou jezer, se nachází necelých 50 kilometrů jižně od Dublinu.
Je to oblast proslulá pro své přírodní krásy, velkolepé horské scenérie a bohatou historii v podobě pozůstatků klášterního komplexu z 6.století. Jezera a celá oblast leží v Národní parku Wicklow Mountains a jak Glendalough, tak národní park patří k nejnavštěvovanějším místům v Irsku.
Klášterní komplex založený sv. Kevinem patří k nejvýznamějším v Irsku a dodnes si zachoval atmosféru duchovna, kterou ve své nejslavnější době šířil do celé Evropy. Svatý Kevin - zakladatel kláštera, byl potomkem královského rodu Leinsterů a vystudovaný mnich, který do oblasti Glendalough přišel počátkem 6.stol. a žil tady jako poutník. K jeho životu a založení kláštera se pojí spousta legend, stejně jako ke sv. Patrikovi, patronovi Irska. Klášter se proslavil po celé Evropě jako středisko vzdělanosti a přesto že byl při nájezdech Vikingů během 9. a 10 stol. několikrát vypleněn, vždy ho mnichové postavili znovu.
Největší klášterní budovou v Glendalough je zřícenina katedrály která byla postavena v několika etapách od 10. až do počátku 13. století. Několik metrů od katedrály stojí starobylý keltský kříž - St. Kevin’s Cross jeden z nejzachovalejších vysokých křížů na ostrově.Kousek dál na hřbitově stojí Priests’ House - Dům kněžích, který byl pozděj v 18.stol přestavěn a nese název podle pohřbívání zdejších církevních představitelů.
Asi nejslavnější budovou komlexu je St. Kevin’s Church - kostel sv. Kevina, kamenná zastřešená stavba s výraznou kulatou zvonicí s kónickým uzávěrem na západním konci, které se také říká Kevinouva kuchyň.
Hlavní dominantou celého klašterního komplexu je 30 metrů vysoká válcová věž - Round Tower, v Irštině nazývané Cloictheach, což v překladu znamena zvonice což by mělo dokazovat její funkci. Podobných věží stálo po celém Irsku kolem 120-ti, z nichž se zachovalo 18 v téměř dokonalém stavu. Jejich výstavba probíhala během 8. - 12.stol. a některé dosahovaly až 40 m výšky. Účel věží je poněkud nejasný. Populární hypotéza v minulosti byla, že věže byly původně tvrze proti nájezdníkům – Vikingům a sloužily jako pozorovatelny a úkryt. Odpovídalo by tomu i umístění vchodu, který je vždy několik metrů nad zemí a vstupovalo se po žebříku.
Ať už to bylo jakkoliv, štíhlé válcové věže dodnes na mnoha místech dotváří irskou krajinu a svědčí o umu tehdejších stavitelů.
28 fotek, 20.6.2014, 113 zobrazení, 88 komentářů | architektura, cestování, krajina, příroda
První zastávka cestou do Tralee byla na úchvatném místě v irském hrabství Meath nedaleko města Drogheda v komplexu megalitických památek Brú na Bóinne. Zdejší hrobky a menhiry pochází z doby kolem 4 000 let př. n. l. a datují se přibližně do období neolitu. Celá oblast s nejznámějšími monumenty, kterými jsou právě hrobky Newgrange a Knowth, je zapsána na Seznamu světového dědictví UNESCO.
V údolí řeky Boyne se nachází největší pohřební mohyla v okolí, hrobka Knowth. Ta se skládá z jedné hlavní a sedmnácti menších mohyl. Její stáří se odhaduje kolem 2 500 až 2 000 let př. n. l. Uvnitř hrobky jsou dvě chodby, z nichž každá ústí do pohřební místnosti. V místnosti se třemi výklenky je v kameni vyhloubena prohlubeň, kam se umisťovaly ostatky mrtvých po kremaci. Během vykopávek zde bylo nalezeno přes 200 kamenů zdobených megalitickým uměním, které představují spirály a kosočtverce. Tomuto umění se rovněž přezdívá „skryté“, neboť kameny se zdobily pouze na zadní části, která byla otočená směrem k mohyle a nebyla vidět.
Doporučuji http://www.novakoviny.eu/archiv/zahady/265-knowth-megality-atlantis
29 fotek, 20.6.2014, 100 zobrazení, 108 komentářů | architektura, cestování, města
Po příletu stihneme malou procházku Dublinem :)
43 fotek, květen 2014, 147 zobrazení, 240 komentářů | příroda
...potkala jsem hmyzáčky
17 fotek, 25.5.2014, 245 zobrazení, 253 komentářů | příroda
Když se ráno povede :)
24 fotek, jaro 2014, 182 zobrazení, 261 komentářů | příroda
... potkala jsem v 4-5/2014
57 fotek, 28.4.2014, 71 zobrazení, 52 komentářů | příroda
... opět se rok s rokem sešel a ve Fata Morganě se líhli tropičtí krasavci :)
57 fotek, 19.4.2014, 124 zobrazení, 166 komentářů | příroda
...procházka Botanickou zahradou Praha -Trója.Je tady krásně v každém ročním období :)
45 fotek, 20.4.2014, 163 zobrazení, 264 komentářů | příroda
v Botanické zahradě Praha -Trója
1 fotka, 19.4.2014, 93 zobrazení, 24 komentářů | oslavy
... přeji krásné prožití svátků jara :)
39 fotek, únor až duben 2014, 89 zobrazení, 152 komentářů | makro, příroda, zvířata
... potkala jsem v 1-4/2014

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron