Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
Založit účet
 
"Člověk by měl dělat také něco zdánlivě zbytečného,něco jen tak pro radost,aby úplně nezblbnul z toho,co dělat musí."(Petr Ruffer)
Fotografování mě moc baví,začala jsem se jím zabývat od jara 2011 a zcela mu propadla.Děkuji všem za návštěvu a komentíky kladné ,či záporné.Přeji všem hostům dobré světlo a pohodu do dnů příštích:)
"Fotografování je báječný způsob pro komunikaci a je to skutečně univerzální jazyk." (Bill Frakes)
31 fotek, 13.1.2014, 159 zobrazení, 222 komentářů | příroda, události
Africké sochařské umění se představuje ve skleníku Fata Morgana. Pod záštitou Portugalského centra v Praze zde svá díla vystavuje mosambický umělec Malenga. Sochař vystavuje výběr ze svých děl v České republice poprvé.Ve své tvorbě se tento autor zaměřuje na přetváření dřeva v umělecké objekty a inspiruje se především svými kořeny. Malenga pochází z mosambického kmene Makonde, který se tradičně věnuje sochařství.
40 fotek, 4.1.2014, 144 zobrazení, 184 komentářů | architektura, cestování, krajina
... vždy jen několik dní v roce je hrad Křivoklát slavnostně nasvícen a to během Vánoc. Tato tradice začala před sedmi lety, naposledy byl hrad nasvícen v 50. letech a pak vždy jen kvůli fotografování.
"Mít ho nasvícený celou sezonu by asi bylo fádní. Kolem nevede žádná hlavní silnice, z níž by byl hrad vidět, tak jsme se rozhodli ho nasvítit vždy jen o Vánocích," říká kastelán hradu.
Připravit nasvícení hradu je celodenní práce, při níž je potřeba několik desítek metrů kabelů a osmadvacet halogenových světel.
Osvětlený Křivoklát je možné vidět vždy mezi čtvrtou hodinou odpolední a půlnocí, a to denně až do 8. ledna...
I když počasí nebylo právě příznivé ,jsem ráda ,že jsem ho stihla navštívit i v tomto čase :)
22 fotek, 1.1.2014, 148 zobrazení, 108 komentářů | oslavy
37 fotek, 31.7.2013, 133 zobrazení, 120 komentářů | krajina, příroda
... od Bubovických vodopádů do Karlštejna
PF 2014  1
1 fotka, 31.12.2013, 134 zobrazení, 60 komentářů | oslavy
Všem ...
42 fotek, 27.12.2013, 122 zobrazení, 118 komentářů | krajina, příroda
Z první vycházky Beroun - Karlštejn roku 2011 se stala tradice.Letos jsme ji podnikly s kamarádkou Lídou (estampa) po třetí a přidala se k nám další nadšená "fotografka".Ze zamračeného rána se vyklubal den sluníčkový , den se spoustou legrace a fotoúlovků.Těšíme se na ten další v červenci 2014 .... přidá se k nám nějaké Rajčátko ???
49 fotek, 23.12.2013, 89 zobrazení, 93 komentářů | příroda
... bylo léto,horké léto :)
30 fotek, 16.12.2013, 172 zobrazení, 235 komentářů | města, příroda
... předvánoční pozdrav z Kladna :)
29 fotek, 11.12.2013, 161 zobrazení, 263 komentářů | příroda
Nad Kladnem zabouřilo,krásně zapršelo ,všechno rozkvetlo ....vyrazíme za kvítečky do BZ Trója
5/2013
34 fotek, 24.11.2013, 86 zobrazení, 125 komentářů | architektura, zvířata
Po "dubnovém motýlování " bylo krásné odpoledne .Vůbec se nechtělo domů,proto jsme s děvčaty nakoukly do ZOO (tam nás brzy vyhodili) a neodolaly jsme ani podvečernímu voňavě rozkvetlému parku Trójského zámku :).
102 fotek, 24.9.2013, 322 zobrazení, 117 komentářů | architektura, cestování, krajina
Pevnost Herodion, neboli Herodium, je archeologickou lokalitou v Judské poušti, asi 12 kilometrů jižně od Jeruzaléma.Herodes Veliký dal v 1. století př. n. l. navršit umělou horu a na ní zbudovat městečko. Na vrcholu hory si postavil palác. Dochoval se hluboký podzemní tunel vyhloubený v 1. století n. l. za Bar Kochbova povstání. Pod zbytky paláce archeologové objevili i Herodovu hrobku.Z vrcholu Herodia je nádherný výhled do okolí a zbytky města Dolní Herodium.

Řecký ortodoxní klášter Mar Saba je největší klášterní komplex v Judské poušti. Je vystavěn na jižních útesech údolí potoka Cedronu, které začíná v Jeruzalémě mezi Olivetskou horou a Chrámovou horou. Obezděný, opevněný prostor v sobě uvnitř skrývá desítky staveb. Areál se nachází asi 10 km vzdušnou čarou východně od Betléma, v nadmořské výšce 250 m. Je nutné si však uvědomit, že nedaleké Mrtvé moře, do něhož potok Cedron ústí, se nachází 420 metrů pod hladinou oceánu.
105 fotek, 23.9.2013, 133 zobrazení, 161 komentářů | architektura, cestování, města
Chrámová hora patří k nejvíce uctívaným místům hned pro několik náboženství. Nachází se v jihovýchodní části jeruzalémského Starého Města. Na vrcholu Chrámové hory byl postupně vystaven komplex budov, jemuž dominuje majestátní mešita Skalní dóm. Byl postaven v roce 691 v místech, kde původně stával židovský Šalamounův chrám. Nedlouho po něm byla postavena i mešita Al-Aksá hlavní centrum islámské víry v Jeruzalémě a další stavby. Dnes má celý komplex budov spolu se zahradami tvar nepravidelného čtyřúhelníku a je častým zastavením poutníků z celého světa. Mimo jiné také proto, že zde podle židovské a křesťanské tradice měl Abrahám obětovat Izáka.
87 fotek, 22.9.2013, 231 zobrazení, 147 komentářů | architektura, cestování, krajina
Haifa je třetí nejlidnatější město Izraele. Rozkládá se v blízkosti zalesněné hory Karmel. První zmínka o městě se vyskytuje už v talmudské literatuře. V minulosti Haifa sloužila spíše jako malý obchodní přístav. Během starověku se zde vystřídalo několik vládnoucích civilizací – např. Peršané, Římané, Byzantinci, křižáci a další. Během války za nezávislost byla Haifa 23. dubna 1948 dobyta pěti tisíci izraelskými vojáky. Z oblasti následně uprchlo 80 000 arabských obyvatel. Dominantou dnešní Haify je Baháistická svatyně a její zahrady. Toto duchovní centrum baháistické víry koordinuje národní i mezinárodní aktivity a je nejvyšším správním orgánem společenství. Zdobí ho zlatá kopule, která zastřešuje svatyni s hrobkou Bahá´ulláhova zvěstovatele. Na úbočí hory Karmel se také nachází karmelitánský klášter Stella Maris spolu s Eliášovou jeskyní, kde prý tento prorok pobýval a meditoval.Haifa je důležitým ekonomickým a průmyslovým centrem Izraele, zároveň zde však sídlí významné vysoké školy. O Haifě se rovněž říká, že je městem tolerance, protože zde vedle sebe poměrně nerušeně žijí příslušníci judaismu, islámu i křesťanství.

Caesarea Přímořská, bylo důležité starověké město v Palestině, ve středověku pak důležité město křižáků. Archeologické vykopávky v Caesareji patří k nejvýznamnějším v dnešním Izraeli.Město založil v letech 22 až 10 př.n.l. Herodes Veliký. V roce 6 se stala rezidencí římského místodržícího. Po zničení Jeruzaléma v roce 70 se Caesarea stala hlavním městem provincie Judea. Ve 2. století bydlelo ve městě 125 000 obyvatel. V období dalšího rozkvětu v 5. a 6. století bylo město důležitým námořním přístavem.
106 fotek, 21.9.2013, 159 zobrazení, 141 komentářů | architektura, cestování, krajina, příroda
Masada je starověká pevnost posazená na vrcholu pouštní stolové hory na okraji Judské pouště nedaleko Mrtvého moře. Herodes Veliký ji nechal opevnit a vybudoval z ní svůj úkryt pro případ útoku. Pro tento účel byla využita až v 1. století n. l. v době židovské války proti Římu, kdy Masadu obléhaly početné římské legie. Uvnitř jejích hradeb tehdy pobývalo necelých tisíc židovských vzbouřenců s rodinami. Po dvouletém obléhání následoval římský útok, který byl velmi silný, a pevnost mu nedokázala odolat. Římané zde však našli už jen mrtvá těla místních obyvatel. Raději spáchali hromadnou sebevraždu, než aby padli do rukou Římanů. Masada se tak stala posledním místem odporu židovských povstalců v rámci první židovské války. Památka UNESCO.
97 fotek, 20.9.2013, 153 zobrazení, 120 komentářů | architektura, cestování, krajina
Beit Shean je nejrozsáhlejší archeologické naleziště v zemi s výborně zachovanými římskými a byzantskými památkami. Město tu stojí už 4 500 let - 18 navršenných měst na sobě a k jeho prosperitě vždy přispívala strategická poloha na obchodní cestě mezi Mezopotámií a Středomořím. K chloubám areálu patří především římské divadlo ,římské lázně s mozaikovou výzdobou, hlavní ulice s několika stojícími sloupy, nympheum a bazilika.
114 fotek, 19.9.2013, 173 zobrazení, 122 komentářů | architektura, cestování
Centrem jeruzalémského Starého Města prochází Via Dolorosa neboli „Cesta bolesti“. Tato křížová cesta sleduje poslední útrpné kroky Ježíše Krista z místa, kde byl odsouzen, přes vrch, kde byl ukřižován až ke chrámu Božího hrobu, kde se údajně nachází jeho hrob. Celkem je cesta tvořena čtrnácti zastaveními.
Via Dolorosa protíná z východu na západ Muslimskou čtvrť v izraelském Jeruzalémě. Ulice, jimiž poutníci procházejí, se příliš neliší od ostatních ulic v Muslimské čtvrti, je také lemována nejrůznějšími krámky a stánky.
Křížová cesta se během staletí několikrát změnila a její trasa se neopírá o žádný historický základ. Je spíše jakousi náboženskou tradicí než historickou skutečností. Přesto se dnes touto cestou ubírají davy poutníků, kteří se ztotožňují s Ježíšovým utrpením. Během cesty poutníci stejně jako on absolvují čtrnáct zastavení, čímž dodržují hluboce zakořeněné tradice. Ke každému zastavení se váže určitá událost, která se přihodila Kristovi během jeho poslední, osudové cesty s křížem na ramenou. Některá zastavení připomínají jen pamětní desky umístěné na zdech domů. Občas je poutníci mají problém i najít, protože bývají zakryty stánky s náboženskými suvenýry. Jindy jsou zase ukryté uvnitř budov.
77 fotek, 18.9.2013, 178 zobrazení, 178 komentářů | architektura, cestování, krajina, příroda
IZRAEL - místo střetu tří náboženství.
Nikde na světě není soustředěno tolik památek s historií starou až šest tisíc let jako právě v Izraeli.Nikde jinde nevzniklo tolik filosoficko-náboženských proudů jako na území Izraele. Izrael je svatou zemí pro křesťany, židy i muslimy. Izrael je prostě nádherný.

Jaffa (Krásná)- je starobylé přístavní město, které je označováno za jedno z nejstarších na světě.Se svými 40 m n. m. poskytovala důležitý rozhled nad pobřežím a byla též důležitým strategickým místem ve vojenské historii.Dnes je městskou čtvrtí města Tel Aviv-Jaffa.

Tel Aviv (Jarní pahorek) - je oficiální hlavní město Izraele, nové a průmyslové, přesto s krásnou pláží. Je to největší město Izraele, sídlo obchodu, vzdělání a zábavy.

Betlém - je město pod palestinskou správou, leží kousek od Jeruzaléma, na Západním břehu Jordánu. Narodil se zde Ježíš ,sem míří kroky každého křesťana nebo milovníka historie, narodil se zde král David, zemřela zde Ráchel…Leží na okraji Judské pouště nedaleko Jeruzaléma. Nejvýznamnější památkou v dnešním městě je bezesporu chrám Narození Páně, jedna z nejstarších křesťanských svatyní pocházející už z druhé poloviny 3. století. Ústředním bodem chrámu je jeskyně, na jejíž podlaze stříbrná hvězda symbolizuje místo, kde se údajně narodil Ježíš. O stavbu kostela se zasloužila svatá Helena, matka byzantského císaře Konstantina Velikého. Neméně důležitým poutním místem je také Mléčná jeskyně. Sem se uchýlila Svatá rodina před útěkem do Egypta během vraždění neviňátek. Nedaleko se rovněž nachází židovské poutní místo - hrobka Jákobovy manželky Ráchel. Starý zákon zmiňuje, že z Betléma pocházel izraelský král David a byl zde i za krále prohlášen. Proto se Betlém nazýval Davidovo město. Další významnou osobností spjatou s Betlémem je sv. Jeroným. Ten zde dokončil ranný překlad bible do latiny známý pod názvem Vulgata.
25 fotek, 24.8.2013, 152 zobrazení, 34 komentářů | cestování, krajina, příroda
Bešeňová je malá obec, která se nachází v centru turisticky atraktivního regionu Liptov, 10 km od města Ružomberok a 20 km od města Liptovský Mikuláš. V délce jednoho kilometru se táhne podél nejdelší slovenské řeky Váh. Bešeňová je známá zejména díky geotermálním pramenům, které dosahují teplotu téměř 70 °C. Nachází se zde Thermal Park Bešeňová s termálními bazény, který obsahuje množství vířivek, masážních trysek, tobogánů, saun, restaurací a řada jiných atrakcí. Jeho termální voda blahodárně působí na pohybové a dýchací ústrojí, urologické problémy, má příznivé kosmetické účinky a díky prvku lítium pozitivně působí na psychiku.
31 fotek, 23.8.2013, 92 zobrazení, 57 komentářů | cestování, krajina, příroda
Štrbské pleso se nachází v nadmořské výšce 1346 m a pyšně se řadí mezi nejznámější a nejnavštěvovanější plesa ve Vysokých Tatrách. Dřívější obyvatelé se živili jako dřevorubci, pastevci, uhlíři a bylinkáři. Z tehdejší doby zůstala zajímavost, že původní Štrbčané chtěli a dokonce se i roku 1860 pokusili vypustit pleso, aby získali pastviny. Od konce 19. století dochází k umělému zarybňování plesa. Mezi další zajímavosti o Štrbském plese patří skutečnost, že v zimních měsících kdy bylo pleso zamrzlé, tak se na něm lámal led, který díky své čistotě byl dovážen až do Berlína a Budapešti.

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.