"Člověk by měl dělat také něco zdánlivě zbytečného,něco jen tak pro radost,aby úplně nezblbnul z toho,co dělat musí."(Petr Ruffer)
Fotografování mě moc baví,začala jsem se jím zabývat od jara 2011 a zcela mu propadla.Děkuji všem za návštěvu a komentíky kladné ,či záporné.Přeji všem hostům dobré světlo a pohodu do dnů příštích:)
"Fotografování je báječný způsob pro komunikaci a je to skutečně univerzální jazyk." (Bill Frakes)
69 fotek, 16.6.2013, 161 zobrazení, 218 komentářů | architektura, cestování, krajina, příroda
Oblast Cinque Terre (UNESCO)najdeme na východním pobřeží Ligurie, severně od provinčního města La Spezia. V překladu název znamená pět zemí – do oblasti spadá pět obcí. Na dramatickém pobřeží riviery, s neporušenou vegetací, se nacházejí typická městečka s domy nalepenými na skalách, která si po staletí zachovala původní ráz. Jedním z důvodu je donedávna špatná dostupnost. Silnice jsou velmi úzké a strmé. Všechna města jsou dobře dostupná železničním spojením během několika minut, však ne všechny vlaky zastavují ve všech obcích! V okolí najdeme terasy s vinicemi – vyrábí se zde víno prvotřídní kvality.Oblast byla osídlena už v Paleolitu. Za dob starověkého Říma byla města také osídlena, v této době vznikala jejich jména. Základy dnešních městeček jsou z 11. století, kdy celá oblast patřila Janovskému království.
MONTERROSSO al Mare má nádherné pláže, největší v oblasti. Nachází se zde kostel San Stefano. Uvnitř jsou umělecká díla z 16. století.
VERNAZTA je nejvýstavnější městečko, leží na skalnatém výběžku. Typické jsou velmi strmé uličky se schody. Kdysi zde sídlila významná rodina Doria.
CORNIGLIA je nejvýše položená a od ostatních se liší tím, že zde převažovalo zemědělství. Najdeme zde zříceninu hradu z 16. století.
MANAROLU poznáme podle úzkých, několikapatrových domů. V centru se nachází gotický kostel. Nejklidnější místo, zatím málo objevené turisty.
RIOMAGGIORE je velice podobné Manarole, poněkud větší a s větším počtem návštěvníků. V centru města je kostel San Giovanni Battista z roku 1340. Mezi Riomaggiore a Manarola vede turistická stezka zvaná Via del´Amore.
43 fotek, 25.5.2013, 119 zobrazení, 131 komentářů | cestování, koníčky, příroda
25.5.2013 - máme volný den před odjezdem domů.Mělo být koupání .Inu ,cestovka míní ,příroda mění :)
Poslední procházka Procchiem a tak trochu dramatická cesta domů.
36 fotek, 24.5.2013, 136 zobrazení, 104 komentářů | cestování, krajina, příroda
24.5.2013 - 6.trasa okruh z Capoliveri jižním poloostrovem.
Capoliveri je nejkrásnější městečko na jihovýchodě ostrova, ležící na úbočí vrcholu Monte Calamita. Historie místa se shoduje s historií celého ostrova s jednou výjimkou - prý je to jediné místo, které neocenilo příchod Napoleona, který se rozhodl město bombardovat, aby jeho obyvatele probudil z netečnosti. Avšak jedna zdejší kráska intervenovala za město a její půvaby přiměly císaře, aby od svého záměru upustil.Capoliveri hrálo významnou roli i ve středověku, o čemž svědčí výstavba kostela Sv. Michala. Z budovy se zachovala jen část s apsidou, v minulém století byla přebudována a stala se hřbitovní kaplí. Stopy původní konstrukce ukazují čistý pisánský vliv. Podle tradice v tomto kostele sloužil mši papež Řehoř XI., když se na své cestě z Avignonu v prudké bouři musel uchýlit ke zdejším břehům.
Jedeme přes vrch Monte Calamita (413 m) ,obsahuje tolik magnetitu, že lodím plujícím kolem pobřeží vychylují ručičku busoly. Úbočí je pokryto vinicemi, obdělávanými políčky i středomořskou macchií, zatímco vrchol je tvořen skalními vrstvami rzivé barvy, které se střídají s bílými kameny. V jeho útesech žije množství racků.
Dále po pobřeží okolo pevnosti Forte Focardo ze 17. st. S majákem. Dnes je v majetku vojenského námořnictva. Nedaleko odtud se nacházejí krásné písečné pláže sevřené skalními útesy.
Pokračujeme do malebného rybářského městečka Porto Azzuro,navštívíme prodejnu minerálů a ještě zajedeme k sirnému jezírku kousek za městem.
65 fotek, 23.5.2013, 145 zobrazení, 148 komentářů | cestování, krajina, příroda
23.5.2013 - 5.trasa z městečka Marciana se středověkým charakterem. Dominantu mu tvoří stará pevnost piombinského rodu Appianiů, kteří tu v 15. st. měli své sídlo. Do centra se vchází jednou ze středověkých bran. Městečko skýtá návštěvníkům nádherné pohledy na moře a hory Elby - až k Populonii na italské pevnině a k ostrovům Capraia a Gorgona.V blízkém okolí na svahu Monte Giove se nachází nejstarší poutní místo na ostrově Madonna del Monte s křížovou cestou. Pochází ze 13. st. a uctívá se zde zázračný obrázek panny Marie namalovaný na žulovém kameni neznámým malířem v 15. st. Vedle kaple stojí poustevna, ve které pár dní (od 23. srpna do 3. září 1914) pobýval i Napoleon Bonaparte, aby se tu setkal se svou přítelkyní polskou hraběnkou Marií Walewskou. Setkání však bylo velmi krátké - pobyt hraběnky Walewské netrval déle než dva dny.
Západní hornaté a nejmladší části ostrova dominuje mohutný žulový masiv Monte Capanne (1018 m), nejvyšší místo Elby i celé skupiny Toskánských ostrovů. Odtud lze přehlédnout nejen celý ostrov, který odtud vypadá spíše jako souostroví, ale za jasného počasí i velkou část toskánského pobřeží na východě a na západním obzoru i břehy Korsiky. Na vrchol vede dvoumístná "košíková" lanovka z Marciana. Další vrcholy ostrova dosahují výšky kolem 500 m. Zdejší vegetace je typicky středomořská: kromě palem, eukalyptů, cedrů, olivy a vinné révy můžeme ve vyšších polohách vidět dubové a kaštanové lesy i typickou alpskou florou na náhorních rovinách a nesmíme zapomenout na všudypřítomnou teplomilnou středomořskou macchii.
29 fotek, 22.5.2013, 155 zobrazení, 112 komentářů | cestování, krajina, příroda
22.5.2013 - 4.trasa z nejstaršího městečka Rio Nell' Elba dolů do Ria Marina ,dále po východním pobřeží,kde se nacházejí vysoce kvalitní naleziště rud (s obsahem kovu 40–80 %), které se zde těžily a následně zpracovávaly od doby železné až do poloviny 20. století. Toto velmi dlouhé období bylo ukončeno roku 1944, kdy byly během bombardování zničeny železárny a ocelárny v Portoferraiu. Dnes se na ostrově těží mramor, pěstuje se zelenina, ovoce a vinná réva a provozován je rybolov.Dojedeme na severní cíp ostrova do městečka Cavo .Pak už dlouhým stoupáním zpět do Ria nell' Elba.
41 fotek, 21.5.2013, 164 zobrazení, 95 komentářů | cestování, krajina, příroda
21.5.2013 - 3.trasa hlavní město Portoferraio
5km před městem odbočujeme k Napoleonově vile v San Martinu.
Tento komplex budov je zajímavý tím, že pod vilou Napoleona je postavena nová budova.Impozantní budova v empírovském stylu byla údajně postavena Napoleonovým příbuzným, knížetem Anatoliem Demidoffem, který se stal druhým manželem Marie Luisy, manželky Napoleona. V roce 1930 převzal tento Muzejní komplex do své správy Italský stát.
V první budově je velká galerie a dvě menší galerie, zajímavostí je zde socha Galatey od sochaře Canovy, které údajně stála jako model nejmladší Napoleonova sestra, necudná Paulína.
Na konci hlavní galerie jsou dvě schodiště, která vedou k terase před císařskou vilou. Odtud se vchází do přízemí vily. V přízemí byly prostory pro služebnictvo a v prvním patře je osmipokojový apartmán, který v době svého pobytu na ostrově obýval Napoleon se svou družinou. Uprostřed je nádherný Ravelliho freskami zdobený egyptský sál, poradní sál (sál holubic), na každé straně jsou tři pokoje. Napoleonova ložnice, vestibul a pracovna a na druhé straně jsou pokoje generála Bertranda, generála Drouota a pracovna generálů.
Následuje prohlídka Portoferraia a poté jedeme po severním pobřeží .Sjedeme na Pláž zamilovaných.Ta je jedním z nejkrásnějších míst na Elbě .
Lesní cestou stoupáme vzhůrů ,abychom šupem sjeli do Procchia.
56 fotek, 20.5.2013, 137 zobrazení, 198 komentářů | cestování, krajina, příroda
20.5.2013 - 2.trasa Monte Perone (630m.n.m.)
Jedeme přes la Pilu a máme před sebou 10km 14% stoupání.Místy je na silnici napsáno 21 a 29%.Zastavíme se v San Ilariu a u věže San Giovanni.Pokračujeme na vrchol Monte Perone a potom zaslouženým šupem do Poggia a přes Marcianu Marinu do Procchia.
69 fotek, 19.5.2013, 240 zobrazení, 294 komentářů | cestování, krajina, příroda
Ostrov Elba proslavil především legendární vojevůdce Napoleon, který zde pobýval několik měsíců. Malý ostrov rozkládající se na 223 km2 je obklopen překrásným smaragdově zbarveným mořem se spoustou zátok, útesů a kamenitých i písčitých pláží. Městečka a vesnice se přitom tísní na úpatí vinic a zalesněných kopců, které na západní straně ostrova dosahují až vysokohorských rozměrů. Nejvyšší Monte Capanne (1018 m.n.m.) tvoří jeden obrovský žulový masiv.
Elba je italský ostrov, který leží v Tyrhénském moři. Zhruba 10 Km od tohoto ostrova leží pobřežní město Piombino, které je pro Elbu velmi významné, jelikož jde o přístavní město, tedy umožňuje přepravu na ostrov a zpět. Plavba se uskutečňuje trajektem a trvá přibližně hodinu. Elbě patří třetí místo, co se týká velikosti italských ostrovů, následuje hned po Sicílii a Sardínii.

19.5.2013 - 1.trasa kolem západního pobřeží ostrova přes Marcianu , s krásnými výhledy na moře
39 fotek, 1.5.2013, 117 zobrazení, 210 komentářů | příroda, události
... rok se s rokem sešel a opět se ve Fata Morganě líhli tropičtí krasavci :)
50 fotek, duben 2013, 84 zobrazení, 144 komentářů | příroda
... probouzení jara 4/2013
38 fotek, 19.4.2013, 139 zobrazení, 254 komentářů | architektura, cestování, města
... pršelo, jen se lilo :)
38 fotek, 30.3.2013, 139 zobrazení, 171 komentářů | architektura, cestování
... leží na východním okraji obce v údolí Mšenského potoka. Léčí se zde především nemoci pohybového ústrojí a nověji i nemoci nervů za pomoci slatinných zábalů a minerálních koupelí.Historie lázní sahá až do 18. století.
52 fotek, leden až březen 2013, 107 zobrazení, 271 komentářů | architektura, města, příroda
.... 1.-3./2013
1 fotka, 29.3.2013, 106 zobrazení, 39 komentářů
... přeji příjemné prožití svátků jara :)
50 fotek, 21.3.2013, 96 zobrazení, 97 komentářů | příroda, události
... výstava orchidejí 2013 byla vemi krásná.Aranžmá ve skleníku bylo dílem belgického aranžéra Benjamina Claessena, jehož firma aranžovala například Ples v Opeře.
50 fotek, 21.3.2013, 129 zobrazení, 182 komentářů | příroda, události
... výstava orchidejí 2013
38 fotek, 11.8.2012, 123 zobrazení, 130 komentářů | lidé, oslavy
... se stalo již tradiční součástí oslav sv.Vavřince v Kladně.
25 fotek, září 2012, 200 zobrazení, 346 komentářů | příroda
Potkala jsem v babím létě :)
22 fotek, 20.1.2013, 176 zobrazení, 226 komentářů | příroda
Také jsme se u nás dočkali :)
50 fotek, srpen 2012, 231 zobrazení, 258 komentářů | cestování, krajina, příroda
Potkala jsem při letním toulání :)

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron