"Člověk by měl dělat také něco zdánlivě zbytečného,něco jen tak pro radost,aby úplně nezblbnul z toho,co dělat musí."(Petr Ruffer)
Fotografování mě moc baví,začala jsem se jím zabývat od jara 2011 a zcela mu propadla.Děkuji všem za návštěvu a komentíky kladné ,či záporné.Přeji všem hostům dobré světlo a pohodu do dnů příštích:)
"Fotografování je báječný způsob pro komunikaci a je to skutečně univerzální jazyk." (Bill Frakes)
reklama
54 fotek, 26.9.2016, 94 zobrazení, 32 komentářů | architektura, cestování, krajina, příroda
Romantické historické městečko Erice na strmém kopci tvoří středověká pevnost, obklopená několika kostely a uličkami se starými kamennými budovami. Z místa je nádherný výhled na okolí i Egadské ostrovy.Městečko je založené na bájné hoře Eryx již za dob řecké kolonizace ostrova. V antické době chrám přežil všechny vládce města, až ho v 11. století nechal srovnat se zemí Normanský dobyvatel Roger I. a na jeho místě vystavěl hrad, který je možné vidět dodnes.
V současné době působí městečko zvláštním, svérázným dojmem, zvláště když Vás v jeho ulicích zastihne mlha a podpoří tak barvu kamene, ze kterého jsou vystavěny domy a kterým jsou dlážděny ulice. Při čisté obloze jsou naopak nezapomenutelným zážitkem výhledy do okolí a na sedmdesátitisícové město Trapani s jeho salinami (solisky).Erice je v nadmořské výšce cca. 900 m nad mořem, ale od moře a Trapani, které je důležitým přístavem, není vzdušnou čarou vzdáleno více než 3 kilometry. Řízení auta po cestě do nebo z Erice příkrými serpentinami je opravdovým zážitkem.
1 fotka, 1.11.2016, 177 zobrazení, 30 komentářů | Soutěž: Podzim
1 fotka, 14.11.2016, 325 zobrazení, 35 komentářů
76 fotek, 23.9.2016, 197 zobrazení, 85 komentářů | architektura, cestování, města, příroda
Souostroví zvané též Eolské bylo osídlené už 4.000 let před Kristem. Tvoří ho 7 hlavních ostrovů: Lipari, Vulcano, Panarea, Salina, Stromboli, Alicudi a Filicudi. Ostrovy jsou turisticky přitažlivé přírodou, vulkanickou činností, klimatem a nádherným čistým mořem. Hlavními zdroji obživy zdejších obyvatel je rybolov, pěstování vinné révy, těžba pemzy a turistika.
Lipary - Největší ostrov stejnojmenného souostroví se stejnojmenným hlavním městem. Staré město je obehnáno středověkými hradbami z 13.-14.st., dále je tu hrad ze 16.st. V Eolském muzeu u katedrály di San Bartolo jsou vystaveny vykopávky z období neolitu, z doby bronzové a počátku historické doby. Z vyhlídky Quattrocchi je nádherný panoramatický výhled na celé souostroví. Vývozním artiklem je pemza, která se zde těží.
Vulcano - Celý ostrov měří 21 km2 a tvoří jej dosud činná sopka Gran Cratere vysoká 391 m, kráter 200x140 m, hloubka 80 m a poloostrov Vulcanelo se starým sopečným kráterem. Sopka se naposledy se ozvala v roce 1890, ale dosud jeví známky aktivity v podobě fumarol a solfatar, sirného květu a podmořských termálních zřídel. Dno kráteru je naplněno splaveným sopečným popelem, vnější strany jsou rozčleněny erozí. Z vrcholu je výhled na celé souostroví. S využitím zdejších termálních pramenů a bahna se tu léčí dna a revmatismus.
Stromboli - Ostrov tvoří dodnes činná stejnojmenná sopka s pravidelnými erupcemi měří 926 m, její kouřící kužel je viditelný z širého moře. Přístup ke kráteru je z přístavu San Vicenzo. Z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup se zdejším licencovaným průvodcem. Na svazích se pěstuje vynikající zlaté víno Malvasia, malé bílé domky mají maurský charakter.
Nedaleko se nachází malebný útes Strombolicchio se schody vytesanými do skály. Na vrcholu je skvělá vyhlídka.
Panarea - Malý ostrůvek měřící 3.4 km 2 s významnou archeologickou lokalitou ze 14. st.př.K. na mysu Capo Milazzese. Další nálezy u Timpone del Corvo a Calcary svědčí o tom, že ostrov byl osídlen už od doby neolitu. Nejvyšší vrchol ostrova Pizzo del Corvo měří 420 m.
43 fotek, 5.11.2016, 61 zobrazení, 18 komentářů | krajina, příroda
Rybník Vyžlovka je umělým vodním dílem. Mezi dlouholeté činnosti Školního lesního podniku patří chov ryb na rybniční soustavě v povodí Jevanského potoka. Tato soustava byla založena v 17. století a patří do ní rybníky Požár, Louňovský, Pařez, Vyžlovský, Ján, Švejcar, Jevanský, Pilský, Nohavička, Šáchovec, dohromady na ploše asi 72 hektarů. Jejich stav je ovlivněn vysokou nadmořskou výškou okolo 400 metrů nad mořem, převážně hlinitopísčitým podložím a v neposlední řadě i využitím rybníků k rekreačním účelům. Chov je zaměřen zejména na kaprovité ryby a doplňkové druhy ryb, štiky, candáty, sumce.
Před výlovem je nutné rybník vypustit. V samotný den výlovu začíná práce brzy ráno, je třeba nachystat veškerou techniku, kterou je k výlovu potřeba. U Vyžlovského rybníku můžeme být svědky tak trochu netradičního výlovu. Na hrázi není dostatek místa pro těžkou techniku, tak musí spoustu věcí rybáři odpracovat sami.
Již od brzkých ranních hodin probíhá příprava na výlov. Začíná prvním zatažením sítí. Rybník této velikosti se loví na 3–5 zátahů, jejich počet lze dopředu ale odhadnout jen těžko. Po zatažení sítí následuje třídění ryb podle druhu a velikosti. Ryby pak putují do sádek.
50 fotek, září 2016, 160 zobrazení, 30 komentářů | architektura, cestování, krajina
Cefalú je město, kterému dominuje obrovská skála „Rocca di Cefalú“ a normanská katedrála.
Název města byl původně Kephaloidion, což je odvozenina z řeckého „Kefale“ znamenajícího „hlavu“, kterou svým tvarem zdánlivě připomíná skála „Rocca“ nad městem. Právě archeologické nálezy lidských sídlišť v jeskyních této skály dokazují osídlení místa již v před érou starověkého Řecka, s nímž zdejší obyvatelé v pozdější době udržovali úzké obchodní kontakty. Po římské, byzantské a muslimské éře se ke slovu dostávají v 11. stol. Normané, s nimiž přichází období slávy a rozkvětu. Cefalú se stalo významným přístavem i sídelním městem biskupů. Právě Normané stojí za vybudováním největší stavby města – románské katedrály, k jejíž výstavbě dal impuls král Rogger II. v roce 1140. Žádné jiné významné období slávy již město nezažilo, a proto zde již nedošlo k žádným významným zásahům do architektury města.
Návštěva Cefalú je pro středoevropana nevšedním zážitkem. Přestože město zdálky působí poklidným dojmem, opak je pravdou. Při vstupu do jeho historické části se mění v pulzující centrum. Kromě velmi dlouhé odpolední siesty (mezi 12:30 – 16:30 hodinou) si zde připadáte jako v mraveništi. Tomuto přirovnání nahrává půdorys města, jenž zůstal od středověku nezměněn a který je tvořen rozsáhlou sítí úzkých nepravidelných uliček. Když se na chvíli zastavíte, spatříte neuvěřitelné hemžení hlasitě diskutujících a hodně gestikulujících lidí, menších aut a především skútrů, kterých kolem vás za hodinu projedou stovky.
23 fotek, 21.9.2016, 132 zobrazení, 66 komentářů | architektura, cestování, krajina, příroda
Starověká Tyndaris byla nejmladší řecká kolonie na Sicílii, založená a opevněná Syrakusany roku 396 př. Kr. na obranu pobřeží proti Kartagincům. Leží na 280 m vysokém útesu nad Tyrhénským mořem. Město prosperovalo i pod nadvládou Římanů, později bylo pravděpodobně zničeno Saracény. Zachovaly se z něj trosky řeckého divadla ze 3.–2. století př. Kr. , městských hradeb ze 3. století př. Kr. se základy věží a hlavní branou, římské domy s mozaikami, novověký poutní chrám a klášter „černé“ Madony del Tindaro stojící na místě původní nekropole. Z náměstí Belvedere před chrámem je nádherný výhled na pobřeží.
27 fotek, 21.9.2016, 65 zobrazení, 63 komentářů | architektura, cestování, krajina, příroda
Monti Peloritani je nejstarším pohořím Sicílie. Geologicky odpovídá spíše Kalábrii,má k ní velice blízko.Vyplňuje severovýchodní cíp ostrova u messinské úžiny, která odděluje Sicílii několika kilometry vody od pevninské Itálie. Krajina Peloritani je velmi nepřístupná, s výjimkou hlubokých říčních údolí ústících do moře , je zde množství plantáží a políček s různými plodinami typickými pro Sicílii -zelenina, vinná réva, pomeranče, citróny, aj. Veškeré obyvatelstvo je soustředěno na pobřeží moře, v nižších partiích hor v několika kilometrovém pásu podél pobřeží.
Rocca di Novara je vrchol v horách Peloritani 1340 m. m. Podobá se vrcholům Dolomit .Na vrcholu je kříž s postavou Ježíše. 18.srpna se zde koná každoroční křesťanská pouť .Stěny hory připomínají z určitého pohledu lidskou tvář a dle starobylé legendy je zde zakopaný poklad ,najde ho ten ,kdo projde řadou zkoušek. Ještě se to nikomu nepodařili a to dává hoře nádech tajemna.
40 fotek, 20.9.2016, 107 zobrazení, 80 komentářů | architektura, cestování, příroda
Etna je jedna z největších činných sopek světa 3350 metrů vysoká představuje dominantu širokého okolí. Etna je ale také činná a nebezpečná sopka a výstup na její vrchol je velmi namáhavá cesta.
Výbuchy Etny jsou známé již od starověku. Poslední skutečně velký přišel 1669, od té doby se další velký výbuch s obavami očekává. To však neznamená, že sopka zahálí.Přijeli jsme od východu autobusem až do výšky 1923 metrů k Rifugio Sapienza, odkud jezdí kabinová lanovka. Částečně podél trasy lanovky vede také pěší cesta. Lanovka končí ve stanici la Montagnola ve výšce 2608 metrů. Z tohoto místa jsme jeli pod vrchol terénním autobusem . K samotnému kráteru se ale ani nesmí.Na výstup je naprosto nezbytné se dobře vybavit. Nutné je teplé oblečení, čepice a pevné boty. Odměnou jsou pohledy do krajiny, na vrchol hory, do několika menších kráterů a také zážitek skutečné měsíční krajiny.
Taormina je malé desetitisícové městečko na východním pobřeží Sicílie . Je krásně položená na několika kopcích a nabízí z několika míst úchvatné výhledy,obzvláště úchvatné jsou pohledy přes město na Etnu v dálce. Takový pohled se většinou hluboce zapíše. Jeho hlavní památkou je zachovalé řecké divadlo ze 3. století před Kr., které bylo později upraveno Římany.Samotná Taormina má jen malé, i když velmi pěkné centrum. Skládá se z ulice Corso Umberto I., na které naleznete hlavní náměstí, místní dóm a několik dalších kostelů, ale také výstavních domů. Z dalších míst je možné shlížet na moře v zátočině pod městem. Nevýhodou městečka, kde je velké množství restaurací, barů a pizzerií je , že v létě zde bývá velmi přelidněno. Řadí se totiž k nejoblíbenějším letoviskům na Sicílii.Nabízí i čisté moře a pěkné udržované písečné pláže, které jistě uspokojí všechny zájemce o koupání v moři. Nad městečkem se vypíná Saracénský hrad.
11 fotek, 27.8.2016, 94 zobrazení, 45 komentářů | krajina, příroda
15 fotek, 25.8.2016, 208 zobrazení, 190 komentářů | příroda
42 fotek, léto 2016, 53 zobrazení, 105 komentářů | makro, příroda
Potkala jsem ...
29 fotek, červenec 2016, 73 zobrazení, 56 komentářů
33 fotek, červenec 2016, 158 zobrazení, 161 komentářů | příroda
Potkala jsem ...
24 fotek, 3.7.2016, 188 zobrazení, 133 komentářů
rodinná farma z Podřipska zaměřená na pěstování levandule s několikaletou tradicí
Den otevřených dveří
Chyše  24
20 fotek, 25.6.2016, 131 zobrazení, 116 komentářů
Vrcholně středověký gotický hrad nahradil původní velmožský dvorec patrně z druhé poloviny 12. století, rozkládající se v severozápadní části pozdějšího města Chyše . V roce 1578 nechal Mikuláš z Lobkowitz přestavět hrad na reprezentační renesanční zámek. V letech 1695-1708 byl poté zámek za Karla Jiřího Michny z Vacínova barokně přestavěn. V letech 1856-1858 byla za Prokopa III. Lažanského provedena zásadní pseudogotická přestavba zámku, který tehdy získal svou současnou podobu. V roce 1946 byl chyšský zámek zestátněn a během 2. poloviny 20. století postupně chátral. V letech 1996-2001 provedl nový vlastník Ing. Vladimír Lažanský celkovou rekonstrukci zchátralého zámku.
32 fotek, 26.6.2016, 166 zobrazení, 231 komentářů | příroda
Potkala jsem ...
26 fotek, červen 2016, 81 zobrazení, 141 komentářů | příroda
Potkala jsem ...
53 fotek, 11.6.2016, 129 zobrazení, 82 komentářů | události
70 let letiště Rakovník - dopolední přípravy
21 fotek, květen 2016, 169 zobrazení, 297 komentářů | příroda
Potkala jsem ...

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron