Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 
"Člověk by měl dělat také něco zdánlivě zbytečného,něco jen tak pro radost,aby úplně nezblbnul z toho,co dělat musí."(Petr Ruffer)
Fotografování mě moc baví,začala jsem se jím zabývat od jara 2011 a zcela mu propadla.Děkuji všem za návštěvu a komentíky kladné ,či záporné.Přeji všem hostům dobré světlo a pohodu do dnů příštích:)
"Fotografování je báječný způsob pro komunikaci a je to skutečně univerzální jazyk." (Bill Frakes)
PF 2014  1
1 fotka, 31.12.2013, 134 zobrazení, 60 komentářů | oslavy
Všem ...
42 fotek, 27.12.2013, 121 zobrazení, 118 komentářů | krajina, příroda
Z první vycházky Beroun - Karlštejn roku 2011 se stala tradice.Letos jsme ji podnikly s kamarádkou Lídou (estampa) po třetí a přidala se k nám další nadšená "fotografka".Ze zamračeného rána se vyklubal den sluníčkový , den se spoustou legrace a fotoúlovků.Těšíme se na ten další v červenci 2014 .... přidá se k nám nějaké Rajčátko ???
49 fotek, 23.12.2013, 89 zobrazení, 93 komentářů | příroda
... bylo léto,horké léto :)
30 fotek, 16.12.2013, 172 zobrazení, 235 komentářů | města, příroda
... předvánoční pozdrav z Kladna :)
29 fotek, 11.12.2013, 161 zobrazení, 263 komentářů | příroda
Nad Kladnem zabouřilo,krásně zapršelo ,všechno rozkvetlo ....vyrazíme za kvítečky do BZ Trója
5/2013
34 fotek, 24.11.2013, 84 zobrazení, 125 komentářů | architektura, zvířata
Po "dubnovém motýlování " bylo krásné odpoledne .Vůbec se nechtělo domů,proto jsme s děvčaty nakoukly do ZOO (tam nás brzy vyhodili) a neodolaly jsme ani podvečernímu voňavě rozkvetlému parku Trójského zámku :).
102 fotek, 24.9.2013, 316 zobrazení, 117 komentářů | architektura, cestování, krajina
Pevnost Herodion, neboli Herodium, je archeologickou lokalitou v Judské poušti, asi 12 kilometrů jižně od Jeruzaléma.Herodes Veliký dal v 1. století př. n. l. navršit umělou horu a na ní zbudovat městečko. Na vrcholu hory si postavil palác. Dochoval se hluboký podzemní tunel vyhloubený v 1. století n. l. za Bar Kochbova povstání. Pod zbytky paláce archeologové objevili i Herodovu hrobku.Z vrcholu Herodia je nádherný výhled do okolí a zbytky města Dolní Herodium.

Řecký ortodoxní klášter Mar Saba je největší klášterní komplex v Judské poušti. Je vystavěn na jižních útesech údolí potoka Cedronu, které začíná v Jeruzalémě mezi Olivetskou horou a Chrámovou horou. Obezděný, opevněný prostor v sobě uvnitř skrývá desítky staveb. Areál se nachází asi 10 km vzdušnou čarou východně od Betléma, v nadmořské výšce 250 m. Je nutné si však uvědomit, že nedaleké Mrtvé moře, do něhož potok Cedron ústí, se nachází 420 metrů pod hladinou oceánu.
105 fotek, 23.9.2013, 133 zobrazení, 161 komentářů | architektura, cestování, města
Chrámová hora patří k nejvíce uctívaným místům hned pro několik náboženství. Nachází se v jihovýchodní části jeruzalémského Starého Města. Na vrcholu Chrámové hory byl postupně vystaven komplex budov, jemuž dominuje majestátní mešita Skalní dóm. Byl postaven v roce 691 v místech, kde původně stával židovský Šalamounův chrám. Nedlouho po něm byla postavena i mešita Al-Aksá hlavní centrum islámské víry v Jeruzalémě a další stavby. Dnes má celý komplex budov spolu se zahradami tvar nepravidelného čtyřúhelníku a je častým zastavením poutníků z celého světa. Mimo jiné také proto, že zde podle židovské a křesťanské tradice měl Abrahám obětovat Izáka.
87 fotek, 22.9.2013, 229 zobrazení, 147 komentářů | architektura, cestování, krajina
Haifa je třetí nejlidnatější město Izraele. Rozkládá se v blízkosti zalesněné hory Karmel. První zmínka o městě se vyskytuje už v talmudské literatuře. V minulosti Haifa sloužila spíše jako malý obchodní přístav. Během starověku se zde vystřídalo několik vládnoucích civilizací – např. Peršané, Římané, Byzantinci, křižáci a další. Během války za nezávislost byla Haifa 23. dubna 1948 dobyta pěti tisíci izraelskými vojáky. Z oblasti následně uprchlo 80 000 arabských obyvatel. Dominantou dnešní Haify je Baháistická svatyně a její zahrady. Toto duchovní centrum baháistické víry koordinuje národní i mezinárodní aktivity a je nejvyšším správním orgánem společenství. Zdobí ho zlatá kopule, která zastřešuje svatyni s hrobkou Bahá´ulláhova zvěstovatele. Na úbočí hory Karmel se také nachází karmelitánský klášter Stella Maris spolu s Eliášovou jeskyní, kde prý tento prorok pobýval a meditoval.Haifa je důležitým ekonomickým a průmyslovým centrem Izraele, zároveň zde však sídlí významné vysoké školy. O Haifě se rovněž říká, že je městem tolerance, protože zde vedle sebe poměrně nerušeně žijí příslušníci judaismu, islámu i křesťanství.

Caesarea Přímořská, bylo důležité starověké město v Palestině, ve středověku pak důležité město křižáků. Archeologické vykopávky v Caesareji patří k nejvýznamnějším v dnešním Izraeli.Město založil v letech 22 až 10 př.n.l. Herodes Veliký. V roce 6 se stala rezidencí římského místodržícího. Po zničení Jeruzaléma v roce 70 se Caesarea stala hlavním městem provincie Judea. Ve 2. století bydlelo ve městě 125 000 obyvatel. V období dalšího rozkvětu v 5. a 6. století bylo město důležitým námořním přístavem.
106 fotek, 21.9.2013, 154 zobrazení, 141 komentářů | architektura, cestování, krajina, příroda
Masada je starověká pevnost posazená na vrcholu pouštní stolové hory na okraji Judské pouště nedaleko Mrtvého moře. Herodes Veliký ji nechal opevnit a vybudoval z ní svůj úkryt pro případ útoku. Pro tento účel byla využita až v 1. století n. l. v době židovské války proti Římu, kdy Masadu obléhaly početné římské legie. Uvnitř jejích hradeb tehdy pobývalo necelých tisíc židovských vzbouřenců s rodinami. Po dvouletém obléhání následoval římský útok, který byl velmi silný, a pevnost mu nedokázala odolat. Římané zde však našli už jen mrtvá těla místních obyvatel. Raději spáchali hromadnou sebevraždu, než aby padli do rukou Římanů. Masada se tak stala posledním místem odporu židovských povstalců v rámci první židovské války. Památka UNESCO.
97 fotek, 20.9.2013, 153 zobrazení, 120 komentářů | architektura, cestování, krajina
Beit Shean je nejrozsáhlejší archeologické naleziště v zemi s výborně zachovanými římskými a byzantskými památkami. Město tu stojí už 4 500 let - 18 navršenných měst na sobě a k jeho prosperitě vždy přispívala strategická poloha na obchodní cestě mezi Mezopotámií a Středomořím. K chloubám areálu patří především římské divadlo ,římské lázně s mozaikovou výzdobou, hlavní ulice s několika stojícími sloupy, nympheum a bazilika.
114 fotek, 19.9.2013, 159 zobrazení, 122 komentářů | architektura, cestování
Centrem jeruzalémského Starého Města prochází Via Dolorosa neboli „Cesta bolesti“. Tato křížová cesta sleduje poslední útrpné kroky Ježíše Krista z místa, kde byl odsouzen, přes vrch, kde byl ukřižován až ke chrámu Božího hrobu, kde se údajně nachází jeho hrob. Celkem je cesta tvořena čtrnácti zastaveními.
Via Dolorosa protíná z východu na západ Muslimskou čtvrť v izraelském Jeruzalémě. Ulice, jimiž poutníci procházejí, se příliš neliší od ostatních ulic v Muslimské čtvrti, je také lemována nejrůznějšími krámky a stánky.
Křížová cesta se během staletí několikrát změnila a její trasa se neopírá o žádný historický základ. Je spíše jakousi náboženskou tradicí než historickou skutečností. Přesto se dnes touto cestou ubírají davy poutníků, kteří se ztotožňují s Ježíšovým utrpením. Během cesty poutníci stejně jako on absolvují čtrnáct zastavení, čímž dodržují hluboce zakořeněné tradice. Ke každému zastavení se váže určitá událost, která se přihodila Kristovi během jeho poslední, osudové cesty s křížem na ramenou. Některá zastavení připomínají jen pamětní desky umístěné na zdech domů. Občas je poutníci mají problém i najít, protože bývají zakryty stánky s náboženskými suvenýry. Jindy jsou zase ukryté uvnitř budov.
77 fotek, 18.9.2013, 176 zobrazení, 178 komentářů | architektura, cestování, krajina, příroda
IZRAEL - místo střetu tří náboženství.
Nikde na světě není soustředěno tolik památek s historií starou až šest tisíc let jako právě v Izraeli.Nikde jinde nevzniklo tolik filosoficko-náboženských proudů jako na území Izraele. Izrael je svatou zemí pro křesťany, židy i muslimy. Izrael je prostě nádherný.

Jaffa (Krásná)- je starobylé přístavní město, které je označováno za jedno z nejstarších na světě.Se svými 40 m n. m. poskytovala důležitý rozhled nad pobřežím a byla též důležitým strategickým místem ve vojenské historii.Dnes je městskou čtvrtí města Tel Aviv-Jaffa.

Tel Aviv (Jarní pahorek) - je oficiální hlavní město Izraele, nové a průmyslové, přesto s krásnou pláží. Je to největší město Izraele, sídlo obchodu, vzdělání a zábavy.

Betlém - je město pod palestinskou správou, leží kousek od Jeruzaléma, na Západním břehu Jordánu. Narodil se zde Ježíš ,sem míří kroky každého křesťana nebo milovníka historie, narodil se zde král David, zemřela zde Ráchel…Leží na okraji Judské pouště nedaleko Jeruzaléma. Nejvýznamnější památkou v dnešním městě je bezesporu chrám Narození Páně, jedna z nejstarších křesťanských svatyní pocházející už z druhé poloviny 3. století. Ústředním bodem chrámu je jeskyně, na jejíž podlaze stříbrná hvězda symbolizuje místo, kde se údajně narodil Ježíš. O stavbu kostela se zasloužila svatá Helena, matka byzantského císaře Konstantina Velikého. Neméně důležitým poutním místem je také Mléčná jeskyně. Sem se uchýlila Svatá rodina před útěkem do Egypta během vraždění neviňátek. Nedaleko se rovněž nachází židovské poutní místo - hrobka Jákobovy manželky Ráchel. Starý zákon zmiňuje, že z Betléma pocházel izraelský král David a byl zde i za krále prohlášen. Proto se Betlém nazýval Davidovo město. Další významnou osobností spjatou s Betlémem je sv. Jeroným. Ten zde dokončil ranný překlad bible do latiny známý pod názvem Vulgata.
25 fotek, 24.8.2013, 150 zobrazení, 34 komentářů | cestování, krajina, příroda
Bešeňová je malá obec, která se nachází v centru turisticky atraktivního regionu Liptov, 10 km od města Ružomberok a 20 km od města Liptovský Mikuláš. V délce jednoho kilometru se táhne podél nejdelší slovenské řeky Váh. Bešeňová je známá zejména díky geotermálním pramenům, které dosahují teplotu téměř 70 °C. Nachází se zde Thermal Park Bešeňová s termálními bazény, který obsahuje množství vířivek, masážních trysek, tobogánů, saun, restaurací a řada jiných atrakcí. Jeho termální voda blahodárně působí na pohybové a dýchací ústrojí, urologické problémy, má příznivé kosmetické účinky a díky prvku lítium pozitivně působí na psychiku.
31 fotek, 23.8.2013, 92 zobrazení, 57 komentářů | cestování, krajina, příroda
Štrbské pleso se nachází v nadmořské výšce 1346 m a pyšně se řadí mezi nejznámější a nejnavštěvovanější plesa ve Vysokých Tatrách. Dřívější obyvatelé se živili jako dřevorubci, pastevci, uhlíři a bylinkáři. Z tehdejší doby zůstala zajímavost, že původní Štrbčané chtěli a dokonce se i roku 1860 pokusili vypustit pleso, aby získali pastviny. Od konce 19. století dochází k umělému zarybňování plesa. Mezi další zajímavosti o Štrbském plese patří skutečnost, že v zimních měsících kdy bylo pleso zamrzlé, tak se na něm lámal led, který díky své čistotě byl dovážen až do Berlína a Budapešti.
48 fotek, 22.8.2013, 124 zobrazení, 113 komentářů | cestování, krajina, příroda
Slovenský Ráj je národní park v oblasti Dolného Spiša. Slovenský Ráj je znám hlavně vodopády a krásnou přírodou.
Kláštorisko (760)je turistické centrum v centru Slovenského ráje s ruinami kartuziánského kláštera.Kláštorisko sloužilo jako úkryt pro obyvatele spišských obcí při nájezdech Tatarů kolem roku 1241. V roce 1305 zde byl vystavěn kartuziánský klášter, dle nálezů se zde však nacházela pevnost i dříve. V 15. století byl klášter obsazen husity a v roce 1543 zbourán, aby nesloužil za úkryt loupežníkům. V současné době je klášter obnovován a vede jím prohlídková trasa. Roku 1926 začala na jižní straně přilehlé louky stavba turistické ubytovny, která na svém místě stojí dodnes.
38 fotek, 20.8.2013, 137 zobrazení, 103 komentářů | cestování, krajina, příroda
Veľké Žabie pleso je jedním ze tří ples ležících v Kotlině Žabích ples, jedné z větví Mengusovské doliny ve Vysokých Tatrách.Sousedy Velkého Žabího plesa jsou Malé Žabie pleso a Vyšné Žabie pleso.
Hladina Velkého Žabího plesa leží ve výšce 1 919 m. Pleso má trojúhelníkovitý tvar a leží v těsné blízkosti Malého Žabího plesa. Uprostřed plesa se zvedá jako pyramida kamenný ostrůvek s volnými skalními bloky. Ty připomínají při pohledu z prahu Dolinky pod sedlem Váha žábu s jednou nataženou tlapkou. Odsud i vysvětlení názvu ples. Plocha Velkého Žabího plesa činí 2,65 ha, šířka 170 m a maximální délka 287 m. Hloubka plesa je v literatuře uváděna na 7 m.
84 fotek, 19.8.2013, 136 zobrazení, 140 komentářů | architektura, cestování, příroda
Pieniny jsou krajinný celek na Slovensku a v Polsku, patří do geomorfologické oblasti Východné Beskydy.
Území se nachází v severní části Spiše, nazývané též Zamaguří. Území bylo v minulosti osídleno převážně Poláky a Rusíny, ale i Židy, Němci a Romy.
Pieniny tvoří horský masív bradlového pásma. Na slovenském území se nacházejí jen nižší vrcholy, například Holica (828 m). Nejdominantnější vrcholy se nacházejí na polské straně: Sokolica (747 m) a Tři korunky (polsky: Trzy korony, 982 m). Vrchol Třech korunek se skládá z pěti částí:
Okrąglica (982 m)
Płaska Skała (950 m)
Nad Ogródki (940 m)
Pańska Skała (Bryłowa) (920 m)
Niżnia Okrąglica (Ganek, Siodło)
Pieniny se dělí na tři části:
Spišské Pieniny, mezi dolinou Bielej vody a ohbím Dunajce u Niedziče. Nejvyšší vrch je Branisko (polsky: Żar) – 879 m
Střední Pieniny (zvané jen Pieniny), od Niedziče po ohbí Dunajca mezi Sromowcami Niżnymi a Szczawnicou (Tři korunky, Holica a Sokolica).
Malé Pieniny, sahající do doliny Popradu, s nejvyšším vrcholem Vysoké Skalky (1050 m) – nejvyšší hora Pienin.

Červený kláštor - původně Lechnický klášter, začali budovat pravděpodobně po roku 1320. Své pojmenování dostal podle červené barvy střech klášterních objektů. Jeho historie je úzce spjatá s působením dvou řeholí - kartuziánů a kamaldulů. Mniši obývali samostatné domečky - cely, při kterých byly zahrádky. Nejmonumentálnější stavbou klášterního komplexu je gotický jednoloďový Kostel svatého Antona Poustevníka z roku 1360. Ze zdejších mnichů se do dějin významně zapsal sběratel léčivých rostlin, mnich Cyprián. Jeho celoživotním dílem je Herbář z roku 1766, který obsahuje 283 exemplářů rostlin. Se jménem Cypriána se pojí také legenda o létajícím stroji, na kterém údajně vzlétl z Troch korún a přeletěl až do Tater
73 fotek, 18.8.2013, 188 zobrazení, 163 komentářů | cestování, krajina, příroda
Velmi krásný den s velmi krásným počasím .Čeká nás Tatranská Lomnice,Skalnaté pleso ,Lomnický štít a potom jdeme po Tatranské magistrále přes Hrebienok do Starého Smokovce.
30 fotek, 17.8.2013, 134 zobrazení, 95 komentářů | architektura, cestování, krajina
se zastávkou na hradě Strečno .
Hrad je znám určitě téměř každému českému návštěvníkovi Slovenska. Při cestě do Tater, na Fatru či na východní Slovensko kolem tohoto krásného hradu tyčícího se na strmé vápencové skále nad korytem řeky Váh určitě budete projíždět. Nachází se totiž v úzkém Strečňanském průsmyku roztínajícím na dvě části Malou Fatru. Průsmykem totiž prochází spojnice mezi městy Žilina a Martin (respektive Vrútky). Hrad neminete, ať již pojedete autem a nebo vlakem.Kulturní památka hrad Strečno je velkolepá zřícenina kdysi jednoho z nejvýznamnějších slovenských (hornouherských) hradů na vysoké kolmé skále nad levým břehem Váhu poblíže stejnojmenné obce. Hrad se nachází na začátku velmi úzké soutěsky, tzv. Strečnianského prielomu, kterou zde masívem Malé Fatry vytvořila dravá řeka Váh. Soutěska lemující klikaté meandry řeky spojuje oblast Turčianské kotliny s jeho centrem ve městě Martin s nejvýznamnějším centrem severozápadních Uher (Slovenska) Žilinou od níž Strečno leží jen necelé 3 km na východ. Hrad Strečno tvoří neodmyslitelnou kulisu cesty na sever Slovenska, do malebné oblasti Turiecu, Liptova a Tater. Společně s nedalekým Starhradem (Starým hradem), nacházejícím se nedaleko proti proudu Váhu nad levým břehem řeky, kdysi vytvářel unikátní středověkou pevnost chránící celý zdejší kraj a obchodní cestu procházející Povážím. Návštěvník procházející hradní expozicí může obdivovat mnohé dochované architektonické prvky, pozdně gotická okna, pozůstatky kleneb, ale převážně žebrový systém stropu kaple, jež byla i barevně vymalována. Při velké rekonstrukci z konce 20. století byly mnohé prostory zastřešeny a jejich prostor upraven pro expozici o stavebním i historickém vývoji hradu. Zajímavostí je i vyčištěná hradní studna vykopaná ve skále a nádherný výhled ze zpřístupněné velké hradní věže.

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.