Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 
"Člověk by měl dělat také něco zdánlivě zbytečného,něco jen tak pro radost,aby úplně nezblbnul z toho,co dělat musí."(Petr Ruffer)
Fotografování mě moc baví,začala jsem se jím zabývat od jara 2011 a zcela mu propadla.Děkuji všem za návštěvu a komentíky kladné ,či záporné.Přeji všem hostům dobré světlo a pohodu do dnů příštích:)
"Fotografování je báječný způsob pro komunikaci a je to skutečně univerzální jazyk." (Bill Frakes)
52 fotek, leden až březen 2013, 103 zobrazení, 271 komentářů | architektura, města, příroda
.... 1.-3./2013
1 fotka, 29.3.2013, 104 zobrazení, 39 komentářů
... přeji příjemné prožití svátků jara :)
50 fotek, 21.3.2013, 94 zobrazení, 97 komentářů | příroda, události
... výstava orchidejí 2013 byla vemi krásná.Aranžmá ve skleníku bylo dílem belgického aranžéra Benjamina Claessena, jehož firma aranžovala například Ples v Opeře.
50 fotek, 21.3.2013, 128 zobrazení, 182 komentářů | příroda, události
... výstava orchidejí 2013
38 fotek, 11.8.2012, 119 zobrazení, 130 komentářů | lidé, oslavy
... se stalo již tradiční součástí oslav sv.Vavřince v Kladně.
25 fotek, září 2012, 198 zobrazení, 346 komentářů | příroda
Potkala jsem v babím létě :)
22 fotek, 20.1.2013, 176 zobrazení, 226 komentářů | příroda
Také jsme se u nás dočkali :)
50 fotek, srpen 2012, 230 zobrazení, 258 komentářů | cestování, krajina, příroda
Potkala jsem při letním toulání :)
45 fotek, červen až srpen 2012, 366 zobrazení, 524 komentářů | cestování, příroda
Potkala jsem při letním toulání :)
55 fotek, 21.12.2012, 181 zobrazení, 247 komentářů | cestování, koníčky
Trochu relaxu a azyl před předvánočním shonem nábídl skleník Fata Morgana v botanické zahradě Praha -Troja.Opět nezklamal a nabídl své poklady ,teploučko a úžasný klid:)
PF 2013  1
1 fotka, 16.12.2012, 1 288 zobrazení, 69 komentářů | zábava
Do roku 2013 přeji všem Rajčátkům možnost se tady potkávat ve zdraví a s dobrou náladou :)
72 fotek, 13.10.2012, 399 zobrazení, 474 komentářů
Poustevník Svatý Ivan se zde podle pověsti usadil zhruba v polovině 9. století. První písemná zmínka o místě pochází z roku 1030, kdy kníže Břetislav I. daroval kapli sv. Jana benediktinskému klášteru Ostrov u Davle, který zde v pol. 11. století u jeskyně sv. Ivana založil dceřiný klášter.Roku 1310 zde bylo zřízeno proboštství. V době husitských válek, v roce 1420, se do sv. Jana uchýlili benediktinští mniši z kláštera na Ostrově poté, co byl poničen a vydrancován. Roku 1517 zde bylo založeno opatství.Současné budovy jsou z let 1653-1661. V letech 1726-1731 přestavěl jižní a západní křídlo kláštera patrně Kryštof Dientzenhofer.Klášter byl zrušen roku 1785 a proměněn na zámek. Od roku 1925 zde byla škola, v letech 1953-1958 věznice, později pak škola pro příslušníky komunistické tajné policie StB, nakonec od roku 1985 archiv tehdejšího ministerstva vnitra. V současnosti je v bývalém klášteře Svatojánská kolej, Vyšší odborná škola pedagogická a ekologické centrum Kavyl.

Solvayovy lomy - Muzeum těžby a dopravy vápence v Českém krasu je koncipováno jako skanzen ve volné přírodě, který tvoří několik objektů - bývalých provozních a technologických budov a rekonstruovaná úzkorozchodná dráha.

Velká Amerika (též zvaný Východní lom nebo lom Východ) je vápencový lom na území obce Mořina v okrese Beroun v České republice. Je největším ze skupiny zdejších lomů. Velikost lomu je asi 750×150 metrů. Hloubka lomu bývá udávána v rozmezí 67 až 80 m. Dno je v nadmořské výšce 322 m. (6. těžební patro), přičemž žádný jiný lom ve skupině do tohoto patra nezasahuje.Do nadmořské výšky 335 m (5. těžební patro, západní polovina dna lomu) je lom zatopen bezodtokým jezerem.Ve východní, výše položené a proto nezatopené části skládají lidé z kamenů různé obrazce a nápisy, proto se tato část nazývá „Obrazárna“.
Lom vytváří impozantní kaňon a je vyhledávaným turistickým místem. Byly zde natáčeny české filmy Limonádový Joe a Malá mořská víla.
Tetín  2
72 fotek, 14.11.2012, 333 zobrazení, 385 komentářů | cestování, příroda
Historicky Tetín patří k nejstarším vesnicím v České republice. Místo bylo osídleno již v paeolitu a době hradištní. Počátky Tetína jsou v pověstech spojovány s Krokovou dcerou Tetou, ale archeologický výzkum je datován do poloviny 10. století. Počátkem 10. století zde byl dřevěný knížecí dvorec, který byl vdovským sídlem kněžny sv. Ludmily, která zde byla v roce 921 zavražděna. V 11. a 12.století zde bylo sídlo Tetínské župy, která spravovala celé Podbrdsko. Tetín je zmiňován v zakládací listině vyšehradské kapituly. V roce 1288 zde měl sídlo královský lovčí. Ke konci 13.století byl hrad přestavěn na sídlo přemyslovských levobočků. V roce 1321 hrad držel Štěpán z Tetína, který Tetín prodal císaři Karlu IV. Tetínské panství pak připojil ke Karlštejnu. Roku 1422 během husitských válek byl hrad zničen. Lokalita byla vážně poškozena vápencovým lomem počátkem 20.století.
Obec Tetín je známa jako poutní místo, hlavní poutě se pořádají první neděli po 16. září.
88 fotek, 28.10.2012, 215 zobrazení, 327 komentářů | cestování, příroda
Park a zámek Lány - Nejstarší písemná zmínka o Lánech je z r. 1392. Už tehdy zde stávala dřevěná tvrz. Ke konci 16. století obec zakoupil Rudolf II. a na místě původní tvrze nechal postavit jednoduchý lovecký zámeček v renesančním slohu, který byl v průběhu 17. století zbarokizován.Na konci 17. století koupili zámek Valdštejnové. Hrabě Jan Josef z Valdštejna nechal v r. 1730 zvýšit lánský zámeček o první patro. Od počátku 18. století byly Lány v držení Fürstenberků, a to až do roku 1921, kdy lánský zámek zakoupil československý stát pro reprezentační účely hlavy státu. Zámek byl mnohokrát přestavován a jeho dnešní podoba je výsledkem přestavby z let 1902 - 1903. Poslední stavební úpravu zámku a jeho nejbližšího okolí provedl v letech 1921 - 24 architekt Josip Plečnik. Zámek stojí v ose zámeckého parku a tvoří jeho organickou dominantu.
Rozsáhlý zámecký park byl založen okolo roku 1770. Jeho dnešní podoba je ovlivněna úpravami J. Plečnika. Jako součást parku byl zřízen rybník, později také skleníky.
Nakonec pár obrázků z rozhledny na Kožově hoře 456m n.m.
38 fotek, 10.11.2012, 133 zobrazení, 149 komentářů | cestování, příroda
Ve městě Beroun jsou rozhledny dvě. Kromě vyhlídky na Městské hoře se lze kochat výhledem i z cihlové rozhledny Děd, stojící na stejnojmenném vrchu 492 m.O její výstavbu se zasloužil Klub českých turistů a tato rozhledna byla vůbec první, kterou vybudoval. Byla postavena v roce 1893 a na její stavbu bylo použito 25000 královodvorských cihel. Bílá barva cihel a zdobené cimbuří dávaly rozhledně pohádkový ráz. Je vysoká 12 metrů a na vyhlídku se musí vystoupat po 56 schodech. Po svém otevření se stala častým cílem turistů, které lákal nádherný výhled. Při dobré viditelnosti bylo možné spatřit Milešovku nebo Říp.
To bohužel dnes již neplatí. Rozhledna je sice v dobrém technickém stavu, ale její hlavní funkce je značně omezena okolními stromy, které kolem ní vyrostly. Po dohodě byl nakonec vykácen pruh lesa na severní straně a lze tak spatřit Kladno a Křivoklátské lesy.
81 fotek, 3.11.2012, 187 zobrazení, 248 komentářů | kultura, města
Procházka s jasným cílem :)
47 fotek, říjen 2012, 106 zobrazení, 40 komentářů | architektura, cestování
... ještě z Málagy .Několik pohledů,které zaujaly a hospůdka ,která se nám líbila a to,že velmi :):):)
76 fotek, 4.10.2012, 118 zobrazení, 138 komentářů | architektura, cestování, krajina
Mezi nejznámější památku v Malaze patří určitě maurská pevnost a rezidence arabských vládců La Alcazaba. Tato pevnost, jejíž převážná část byla vybudována v 11. století, byla chráněná arabským dvojitým hradebním systémem a mnoha bezpečnostními branami .I když má Alcazaba starší kořeny, Mauři se na jejím vzhledu silně podepsali. Zdobí ji typické arabské lomené oblouky a podobně jako v klenotu maurské kultury ve Španělsku – v granadské Alhambře – i tady přichází ke slovu dokonalá souhra kamene a vody. Nádherné průčelí maurského paláce se mihotavě zrcadlí ve vodní hladině, voda dává Alcazabě mystický nádech. Její role v maurských palácích přitom není jen estetická, ale i praktická -ochlazuje horký vzduch španělského jihu a poskytuje vláhu zeleni, která celou pevnost odívá do pohádkového hávu.
87 fotek, 3.10.2012, 3 143 zobrazení, 276 komentářů
.... se nachází na nejjižnějším místě Evropy ,na cípu Pyrenejského poloostrova.Je to zámořská kolonie patřící Velké Británii. V minulosti patřilo území Arabům, pak ale přišli britští kolonizátoři a území si zabrali. Jméno země také pochází z arabského jazyka. Hlavou státu je britská královna, mají ale svého guvernéra, který se stará o místní záležitosti.Gibraltaru se někdy také přezdívá „the Rock“ (Skála).V minulosti proběhla už nejméně tři referenda ohledně připojení země ke Španělsku. Obyvatelé zatím vždy odmítli.
Na Gibraltaru žije okolo 30-ti tisíc obyvatel nejrůznějších národností. Všichni žijí v jednom stejnojmenném městě, které je hodně přelidněné a má problém s hustou dopravou. Jediná místní hlavní silnice se dokonce kříží s přistávací letištní plochou. Poloostrov je tak malý, že by se jinam letiště postavit nedalo. Křižovatka je řízena normálními semafory. Při cestě na Gibraltar se doporučuje nechat auto na španělských hranicích, protože celní správa dělá přísné kontroly, díky kterým se tvoří dlouhé kolony.Jedinou vadou na kráse je, že Gibraltar nemá vlastní zdroje pitné vody.Gibraltar se může pyšnit nádhernou faunou a flórou. Nachází se tu přírodní rezervace. V současné době jsou vytvářeny snahy, aby byla tato rezervace přetvořena na jednu z nejlepších botanických zahrad na světě.

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.