Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
Založit účet
 
"Člověk by měl dělat také něco zdánlivě zbytečného,něco jen tak pro radost,aby úplně nezblbnul z toho,co dělat musí."(Petr Ruffer)
Fotografování mě moc baví,začala jsem se jím zabývat od jara 2011 a zcela mu propadla.Děkuji všem za návštěvu a komentíky kladné ,či záporné.Přeji všem hostům dobré světlo a pohodu do dnů příštích:)
"Fotografování je báječný způsob pro komunikaci a je to skutečně univerzální jazyk." (Bill Frakes)
34 fotek, 8.2.2016, 121 zobrazení, 225 komentářů | cestování, lidé, oslavy
Odpoledne bez deště si užívají všichni zúčastnění :)
34 fotek, 8.2.2016, 156 zobrazení, 226 komentářů | cestování, lidé, oslavy
Přestalo pršet, počet masek i návštěvníků Benátek se rychle násobí :)
30 fotek, 8.2.2016, 294 zobrazení, 315 komentářů | cestování, lidé, oslavy
Tradici karnevalu jsem popsala v loňském albu.Jelikož počasí si nelze objednat zároveň s pobytem ,jsou letošní obrázky a brka masek trochu navlhlé ,sluníčko občas nahradil externí blesk :) I přes to atmosféra letošního karnevalu předčila očekávání a už teď se těším na karneval další :)
34 fotek, jaro 2015, 115 zobrazení, 197 komentářů | cestování, příroda
Raná je jeden z nejkrásnějších a nejzajímavějších vrchů Českého středohoří, jeho návštěva je nezapomenutelným zážitkem. I když se svou nadmořskou výškou 457 nepatří zdaleka mezi velikány, vyčnívá z rovinatého Poohří jako velmi výrazný vrchol. Spolu se sousedním vrchem Oblíkem představuje hlavní krajinnou dominantu města Loun, od něhož se nachází 6 km severozápadním směrem. Holé a příkré svahy Rané lákají nejen přírodovědce a turisty za dalekým rozhledem, ale zejména příznivce všech druhů bezmotorového létání, pro něž je tato hora přímo kultovním místem.
23 fotek, jaro 2015, 137 zobrazení, 162 komentářů | krajina, příroda
Oblík je čedičový vrch s nadmořskou výškou 509 m.Je solitérním masívem, který se nachází asi 6 km na sever od Loun, v západní části Českého středohoří
24 fotek, podzim 2015, 69 zobrazení, 148 komentářů | architektura, krajina, příroda
Podzimní ...
16 fotek, 1.11.2015, 129 zobrazení, 153 komentářů | příroda
Podzim 2015 byl velmi krásný :)
10 fotek, 24.10.2015, 92 zobrazení, 82 komentářů | architektura, cestování, příroda
Obec Nižbor se nachází v Křivoklátské vrchovině, která je charakterizována velmi členitým a rozmanitým povrchem. Krátké hřbety se tu střídají s hlubokými údolími potoků. Leží severozápadně od města Berouna v údolí řeky Berounky.Krátce po osvobození se Nová Huť pod Nižborem v roce 1946 přejmenovala na nynější Nižbor a od roku 1949 se odtrhla od rakovnického okresu a stala se definitivně součástí Berounska.
10 fotek, 9.10.2015, 159 zobrazení, 133 komentářů | architektura, příroda
První rozhodnutí o stavbě Slapské přehrady pochází již z roku 1933, ale stavba byla odložena. V roce 1949 byla stavba znovu schválena, došlo k vypracování nového projektu. Koncem roku 1951 se začala budovat hráz v Třebenicích (91,7 ř. km.). Spotřebováno bylo 350 000 m3 betonu, 40 000 vagónů kamene, 6 300 vagónů písku a 5 800 vagónů cementu. V dubnu 1954, po více jak 2 letech práce, se přehrada začala naplňovat. V říjnu pak byla spuštěna první ze třech turbín slapské elektrárny. V roce 1954 byl také zahájen provoz lodní dopravy. Význam nádrže je mnohoúčelový. Především však ochrana před velkými vodami. První zatěžkávací zkoušku přehrada prodělala již v červenci 1954 a zachránila tak Prahu před povodní.
Turistika.cz
38 fotek, 31.12.2015, 52 zobrazení, 139 komentářů | architektura
V této části projdeme západní část areálu a ještě stihneme, už ale jen zběžně , nakouknout do areálu koksovny
25 fotek, 31.12.2015, 79 zobrazení, 130 komentářů
Silvestrovská cesta po Koněvu pokračuje po viaduktu k obřím zásobníkům rudy
34 fotek, 31.12.2015, 150 zobrazení, 228 komentářů | architektura
Už delší čas jsem měla v plánu navštívit tento areál.Sama bych nenašla odvahu potkat se tam se sběrači kovů .Domluvily jsme se s kamarádkou a využily jejich silvestrovské nepřítomnosti.Den se vydařil a počasí přálo :)
Histori průmyslové zóny na severovýchodě Kladna čítá více než 150 let.Je tu Vojtěšská huť (Koněv) a Poldina huť.
V Nučicích byla objevena ložiska koksovatelného uhlí, což zapříčinilo vznik železáren ,zásoby však nebyly velké, což v budoucnu způsobilo nutnost dovozu uhlí z jiných lokalit . Výstavba Vojtěšské huti byla zahájena roku 1854. Provoz železárny se ještě dále rozšířil o strojírnu a mostárnu. Koncem 19. století se železárny staly největší na českém území. Po 2. světové válce byla huť znárodněna ,proto název Koněv a byla začleněna do národního podniku Spojené ocelárny se sídlem v Kladně - SONP. V roce 1975 byla výroba zastavena.Poldina huť byla založena v roce 1889 v těsném sousedství Vojtěšské huti a specializovala se na výrobu vysoce kvalitních ušlechtilých ocelí. Byla taktéž znárodněna a stala se také součástí SONP.
Vojtěšská huť je dnes rozprodaná firmám,které zde fungují , ale z vetší části rozpadlá,plná odpadků a mizejícího železa.Dominantou je "Svatá trojice"- tři věže vápenných pecí .
10 fotek, 1.1.2016, 147 zobrazení, 109 komentářů | události
2016 vítej :)
26 fotek, 8.11.2015, 84 zobrazení, 101 komentářů | architektura, příroda
Okoř - Hrad byl pravděpodobně vybudován ve 2. polovině 14. století bohatým měšťanem Františkem Rokycanským. V roce 1421 hrad dobyli husité. Ve 2. polovině 15. století hrad získali páni z Donína, kteří jej pozdně goticky přestavěli a vytvořili nové vnější opevnění. Na počátku 16. století byl hrad renesančně upraven Bořity z Martinic. Po třicetileté válce byl zpustošený hrad postupně opravován. Roku 1649 tehdejší majitelé hrad odkázali Jezuitské koleji u svatého Klimenta. Jezuité nechali hrad barokně upravit. Na počátku 18. století byly opravy hradu dokončeny. V roce 1773 Josef II. zrušil jezuitský řád a zkonfiskoval veškerý jeho majetek. Hrad Okoř začal rychle chátrat a to i kvůli tomu, že lidé z širokého okolí využili Okoř jako zásobárnu kvalitního stavebního materiálu. Brzy se tak z něj stala zřícenina. Od roku 1920 Okoř patřil Klubu českých turistů a od roku 1967 byl ve správě Středočeského muzea v Roztokách u Prahy.

Hradiště Budeč na návrší nad obcí Zákolany můžeme považovat za jeden ze symbolů české státnosti. Archeologové prokázali osídlení tohoto místa knovízskou kulturou, tedy již v pozdní době bronzové a na počátku starší doby železné (8.-6. stol. př. Kr.). Ve druhé polovině 9. století našeho letopočtu si zde zbudovali své hradiště Přemyslovci a Budeč patřila k centrálním hradům jejich středočeské domény. Kníže Spytihněv I. tu nechal po roce 895 postavit rotundu sv. Petra, v níž se podle svatováclavských legend učil knihám latinským mladý kněžic Václav, budoucí světec a patron české země. K původní předrománské lodi byla ve 12. století přistavěna románská věž a zřejmě tehdy bylo také rozšířeno svatopetrské zasvěcení i o sv. Pavla. Kolem roku 1585 bylo k lodi připojeno obdélné kněžiště a v 17. století sakristie. Hlavní chrámová loď Spytihněvovy stavby přestála všechny tyto úpravy v neporušeném stavu a je tak nejstarší stojící stavbou v České republice. Návštěvníci si ji mohou prohlédnout v rámci prohlídek organizovaných naším muzeem. K rotundě přiléhající hřbitov se stal místem posledního odpočinku významného pedagoga 19. století K. S. Amerlinga a historiků V. Davídka a O. Urbana.
45 fotek, 24.12.2015, 66 zobrazení, 47 komentářů | ostatní
Amatérský spolek Tramtárie ve spolupráci s Městem Kladnem, Arciděkanstvím Kladno a Spolkem českých betlemářů pořádají již sedmý ročník výstavy Betlémy na Kladně, která je k vidění v kostele Nanebevzetí Panny Marie na náměstí Starosty Pavla.
Výstava se skládá z betlémů ze sbírky betlemáře Bohuslava Vykouka a jeho přátel z betlemářských spolků. Pro návštěvníky je připraveno 27 betlémů, z nichž nejstarší je betlém Vrchlabský. K vidění je také betlém pražského lidového řezbáře pana Součka, který obsahuje kolem 150 figurek.
2 fotky, podzim 2015, 131 zobrazení, 75 komentářů | ostatní
... pohodové Vánoce,do nového roku hodně štěstí ,suché stezky a dobré světlo :)
9 fotek, 6.12.2015, 91 zobrazení, 54 komentářů | ostatní
Kuk do výlohy neb " výlohovky " :)
48 fotek, 18.8.2015, 72 zobrazení, 57 komentářů | architektura, cestování
Kaple a kláštery ...
Rosslynská kaple figuruje v celé řadě bestsellerů, knih o alternativní historii, které vyšly v posledních 25 letech, a stala se velice často navštěvovaným poutním místem, oplývajícím příběhy o zakopaném pokladu, hrobech, rytířském zlatu, svatých relikviích, jeruzalémských svitcích a řadě dalších věcí. Avšak teprve v nedávné době po vydání románu Šifra mistra Leonarda Dana Browna začala ospalá vesnička Roslin a ještě ospalejší kaple fascinovat širokou veřejnost. Tisíce návštěvníků z celého světa přicházejí do Rosslynské kaple, aby na vlastní oči viděli místo rozuzlení románu. O Rosslynské kapli, rodině Saint Claire, templářích a dalších skutečností okolo kaple se traduje veliké množství legend.V roce 1280 byly rodině St. Clair poprvé přiděleny pozemky a hodnost barona z Rosslynu. Po dalších více než 400 let se rod St. Clair z Rosslynu vzmáhal, až se stal jedním z nejvlivnějších rodin ve středověkém Skotsku. V patnáctém století roku 1446 byla založena Rosslynská kaple sirem Williamem Saint-Clair. Ten sezval z celé země, ale i zahraničí, ty nejlepší řemeslníky. William zamýšlel v Rosslynu vystavět obrovskou katedrálu. Smrtí sira Williama v roce 1484 se práce zastavily. Tehdy byla před dokončením pouze hlavní loď. Sir Oliver St. Clair, nejstarší syn z druhého manželství sira Williama, zdědil pozemky a majetky náležející k Rosslynu. Společně se synem budovu zastřešili, ale ambiciózní plán na výstavbu obrovského kostela křížového půdorysu opustili. Postupem času vešla hlavní loď ve známost jako Rosslynská kaple.
Opatství Jedburgh Abbey bylo původně založeno jako převorství augustiánů kolem roku 1138 a to pravděpodobně na místě, kde stával kostel již od 9. století. Ale již v roce 1154 bylo toto převorství povýšeno na opatství. Jedburgh Abbey bylo jedním ze čtyř velkých opatství ležících poblíž hranic mezi Skotskem a Anglií, což také výrazně ovlivnilo rozvoj všech těchto opatství. Na hranicích se stále odehrávala řada menších a větších bitev a válek. Vojenské útoky se postupně stupňovaly až do 16. století. Koncem opatství se však stala protestantská reformace v roce 1560. Přesto (nebo právě proto) na nás dnes shlíží jedna z krásných normanských zřícenin. Okolní podpůrné stavby (kuchyně, jídelna, ložnice apod.) se dochovaly jen v půdorysech.
Opatství Dryburg Abbey, v blízkosti městečka Dryburgh, leží na břehu řeky Tweed. Opatství bylo založeno v roce 1150 dne 10. listopadu (na svatého Martina). Příchod kanovníků spolu s jejich prvním opatem Rogerem se konal 13. prosince 1152. Opatství se nachází v blízkosti hranic s Anglií a tak bylo několikrát vypáleno anglickými vojsky. Je zde pochována Charlotte Scottová (Scottova žena), Walter Scott, Walter Scott mladší (jejich syn) a John Gibson Lockhart (Scottův zeť).
1 fotka, 6.12.2015, 277 zobrazení, 34 komentářů | Soutěž: Advent
35 fotek, léto 2015, 154 zobrazení, 223 komentářů | makro, příroda
Pár letních na konci podzimu ...

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.